Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Kategória: Kvalita

VDA 6.5 Audit produktu (nelicencovaný kurz)

Obsah kurzu: Príprava a plánovanie auditov produktu Metodika vedenia a indikácia potenciálu nezhody Postupy, metódy vykonávania…

VDA 6.3 Audit procesu (nelicencovaný kurz)

Obsah kurzu: Plánovanie auditov – vstupy, požiadavky, ciele Metodika vedenia auditu so zohľadnením požiadaviek OEM…

KPM + 8D

Obsah kurzu: Príprava a zadávanie podkladov do KPM Časové riadenie KPM Analýzy a opatrenia Metóda…

Analýza chybných dielov z prevádzky

Obsah kurzu: Proces analýzy chybných dielov Proces určenia technického faktora (NTF) Proces riešenia problému Plánovanie…

Vedenie auditu dokumentácie D/TLD

Obsah kurzu: Úvod do problematiky Pojmy, požiadavky a špecifiká koncernu VW, Formel Q Katalóg otázok D/TLD…

BeOn (Bemusterung Online = Vzorkovanie Online)

Obsah kurzu: Úvod do problematiky Pojmy, požiadavky a špecifiká koncernu VW Užívateľské prostredie aplikácie BeOn Tvorba…

Vykonávanie samoauditov podľa požiadaviek Formel Q

Obsah kurzu: Úvod do problematiky Pojmy, požiadavky a špecifiká koncernu VW, Formel Q Vedenie samohodnotenia,…

Kvalifikačný program nové diely Integrál (QPNI)

Obsah kurzu: Oboznámenie sa s požiadavkami Formel Q Kvalifikačný program nové diely Integrál Požiadavky, prístup…

Formel Q Konkret a Spôsobilosť

Obsah kurzu: Oboznámenie sa s požiadavkami Formel Q Konkret (5. vydanie 2015) a Formel Q…