Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Aktuálne zmeny vo vyučovaní

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy, 

vzhľadom na momentálnu situáciu so šírením ochorenia COVID 19  zostáva vyučovanie na škole od 30.3.2020 prerušené až do odvolania.  

Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia. Škola aktuálne zabezpečuje samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie a s podporou pedagogických zamestnancov školy – vzdeláva dištančnou formou. 

Prosíme žiakov, aby momentálne využívali svoje EDUPAGE konto aktívne na dennej báze. V najbližšom období bude dištančná forma vzdelávania prebiehať výlučne prostredníctvom EDUPAGE a  je dôležité, aby žiaci riešili úlohy a zadania, ktoré im učitelia pridelia, elektronicky. V prípade, ak máte problém s prihlásením, prosím, kontaktujte nás na tel. č.: 0948 161 375

Podľa usmernení ministerstva školstva došlo momentálne k nasledovným dôležitým zmenám:

  • Testovanie 9 (monitor) ani písomné maturity (EČ a PFIČ MS)  sa v šk. roku 2019/2020  v riadnom ani náhradnom termíne neuskutočnia
  • Ústne maturitné skúšky (IČ MS) sa uskutočnia do 2 týždňov po obnovení vyučovania, najneskôr do 30.06.2020
  • Termín podania prihlášky na stredné školy je stanovený do 15.05.2020 bez lekárskeho potvrdenia
  • Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najskôr 2 týždne po obnovení prezenčného vyučovania na školách, najneskôr do 30.06.2020
  • Termíny  výberové konania u zamestnávateľa pre uchádzačov o štúdium sa tiež presúvajú na neskoršie. O konkrétnych termínoch vás budeme včas informovať
  • Termín odovzdania záverečných maturitných projektov je do 4.5.2020

Všetky ďalšie dôležité informácie nájdete na stránke Učímenadiaľku

 

Dôležité informácie pre maturantov

Dôležité informácie pre uchádzačov o štúdium – k prijímacím skúškam

 

Naši učitelia a majstri odbornej výchovy sa snažia poskytovať všetky potrebné študijné materiály a úlohy, ktoré je možné sprístupniť online a zároveň, hoci na diaľku, sú všetci žiakom k dispozícii pre prípadné nejasnosti, otázky, podnety etc. Najmä triedni učitelia sú pripravení vám hocikedy telefonicky alebo elektronicky pomôcť. 

Veríme, že podniknuté kroky prispejú k tomu, aby sme momentálne náročné obdobie spoločne so žiakmi, rodičmi a učiteľmi zvládli čo najlepšie. Ide o proces, ktorý je potrebné teraz nastaviť čo najefektívnejšie, preto sme vďační za vašu spätnú väzbu.

Veríme, že napriek vážnosti situácie to zodpovedným prístupom k okoliu i k práci spoločnými silami zvládneme. 

Vaša Duálka!

 

Oficiálne vyjadrenia zriaďovateľa školy: Oznam o prerušeni vyučovania 1Oznam o prerušení vyučovania 2

 

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019