Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Aktuálne zmeny vo vyučovaní

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,

aj po Veľkonočných sviatkoch  dostávajú žiaci naďalej zadania (úlohy) od učiteľov a majstrov odbornej výchovy prostredníctvom Edupage stránky školy, resp. e-mailom.

Výučba na našej škole pokračuje diaľkovo – dištančnou formou. Pripravili sme pre žiakov krátky dotazník, ktorý bol zasielaný triednymi učiteľmi. Pravdivé odpovede naň nám pomôžu zabezpečiť lepšiu komunikáciu učiteľ – žiak – majster odbornej výchovy, či pripraviť podmienky pre ľahšie “online učenie”.

Pýtate sa dokedy ešte? Ak túto informáciu budeme mať, hneď ju zverejníme. V súčasnosti sú stále dôležité odporúčania týchto dní pochopenie, vychádzanie si v ústrety, dohoda, konsenzus, rešpekt a spolupráca. Majme to prosím všetci na pamäti! Naším spoločným cieľom by malo byť to, aby sme teraz spoločne zabrali a vyšli z krízového obdobia silnejší, múdrejší a lepší.

Prosíme žiakov, aby momentálne využívali svoje Edupage konto aktívne na dennej báze. V prípade, ak máte problém s prihlásením, prosím, kontaktujte nás na tel. č.: 0948 161 375.

Podľa usmernení ministerstva školstva došlo k nasledovným dôležitým zmenám:

  • Testovanie 9 (monitor) ani písomné maturity (EČ a PFIČ MS)  sa v šk. roku 2019/2020  v riadnom ani náhradnom termíne neuskutočnia
  • Ústne maturitné skúšky (IČ MS) sa uskutočnia do 2 týždňov po obnovení vyučovania, najneskôr do 30.06.2020
  • Termín podania prihlášky na stredné školy je stanovený do 15.05.2020 bez lekárskeho potvrdenia
  • Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najskôr 2 týždne po obnovení prezenčného vyučovania na školách, najneskôr do 30.06.2020
  • Termíny  výberové konania u zamestnávateľa pre uchádzačov o štúdium sa tiež presúvajú na neskoršie. O konkrétnych termínoch vás budeme včas informovať
  • Termín odovzdania záverečných maturitných projektov je do 4.5.2020

Všetky ďalšie dôležité informácie nájdete na stránke Učímenadiaľku

Dôležité informácie pre maturantov

Dôležité informácie pre uchádzačov o štúdium – k prijímacím skúškam

Naši učitelia a majstri odbornej výchovy sa snažia poskytovať všetky potrebné študijné materiály a úlohy, ktoré je možné sprístupniť online a zároveň, hoci na diaľku, sú všetci žiakom k dispozícii pre prípadné nejasnosti, otázky, podnety etc. Najmä triedni učitelia sú pripravení vám hocikedy telefonicky alebo elektronicky pomôcť.

Veríme, že napriek vážnosti situácie to zodpovedným prístupom k okoliu i k práci spoločnými silami zvládneme.

Vaša Duálka!

 

Oficiálne vyjadrenia zriaďovateľa školy: Oznam o prerušeni vyučovania 1Oznam o prerušení vyučovania 2

 

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019