Milí uchádzači o štúdium na našej škole,

pripravujeme pre vás ONLINE prípravný kurz na prijímacie skúšky. 

Kurz je bezplatný a bude prebiehať zo slovenského jazyka a literatúry a tiež z matematiky v trvaní 2×60 minút. Ide o interaktívny kurz, pričom sa budete môcť veľa pýtať a skúšať si jednotlivé cvičenia. 

Termíny kurzu: 

MATEMATIKA

22.04.2021 (štvrtok) 15.00 – 16.00 hod.

28.04.2021 (streda) 15.00 – 16.00 hod.

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

22.04.2021 (štvrtok) 16.30 – 17.30 hod.

29.04.2021 (štvrtok) 15.00 – 16.00 hod.

 

Prihlasujte sa prosím do 15.4.2021 na bercakova@sosaba.sk

Prajeme príjemnú prípravu na prijímacie skúšky!

Duálna akadémia