Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

CNC frézovanie základy

CNC frézovanie základy

Obsah kurzu:


 • Súradnicový systém
 • Absolútne a inkrementálne programovanie
 • Vzťažné body na CNC frézke
 • Posunutie nulového bodu obrobku
 • Dráhové funkcie
 • Pomocné funkcie
 • Blok programu
 • Význam funkcií G40, G41, G42
 • Tvorba hlavného programu
 • Tvorba kontúry pomocou dráhových funkcií
 • Tvorba kontúry pomocou kreslenia kontúry
 • Cyklus frézovania po dráhe
 • Vytvorenie tabuľky nástrojov
 • Korekcie polomeru a dĺžky nástroja
 • 3D simulátor a jeho nastavenie pre frézovanie
 • Vytvorenie programu pre cvičnú  frézovanú súčiastku
 • BOZP na CNC frézke
 • Ovládanie a nastavenie CNC frézky
 • Vyrobenie cvičnej súčiastky na  CNC  frézke
Kategórie
Rozsah
3 dni
Ukončenie
Písomný test
Maximálny počet účastníkov
6
Miesto konania
Duálna akadémia, J. Jonáša 5, Bratislava - Devínska Nová Ves
Kontakt a prihlášky
peter.albrecht@dualnaakademia.sk
Ing. Peter Albrecht, 0914 119 253
Termíny
Termín dohodou.