Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

CNC obrábanie základy

CNC obrábanie základy

Obsah kurzu:


 • Základy technológie klasického obrábania
 • Porovnanie CNC obrábania s klasickým obrábaním
 • Súradnicový systém na CNC stroji
 • Absolútne a inkrementálne programovanie
 • Vzťažné body na CNC strojoch
 • Posunutie nulového bodu obrobku
 • Dráhové funkcie, pomocné funkcie
 • Význam funkcií G40, G41, G42
 • Blok programu, tvorba hlavného programu
 • Tvorba kontúry pomocou dráhových funkcií
 • Tvorba kontúry pomocou kreslenia kontúry
 • Vytvorenie tabuľky nástrojov
 • Korekcie polomeru a dĺžky nástroja
 • 3D simulátor a jeho nastavenie pre obrábanie
 • Vytvorenie programov pre cvičné  súčiastky
Kategórie
Rozsah
2 dni
Ukončenie
Písomný test
Maximálny počet účastníkov
6
Miesto konania
Duálna akadémia, J. Jonáša 5, Bratislava - Devínska Nová Ves
Kontakt a prihlášky
peter.albrecht@dualnaakademia.sk
Ing. Peter Albrecht, 0914 119 253
Termíny
Termín dohodou.