Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Kvalifikačný program nové diely Integrál (QPNI)

Kvalifikačný program nové diely Integrál (QPNI)

Obsah kurzu:


  • Oboznámenie sa s požiadavkami Formel Q Kvalifikačný program nové diely Integrál
  • Požiadavky, prístup a vyplňovanie QPN podľa fáz projektu (RG0 – RG7), vrátane dvojdňovej produkcie a predania projektu do série
  • Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia podľa QPNI
  • Praktické príklady aplikácie v praxi

PDF KU KURZU

Kategórie
Termíny
21.-22.1.2019
Rozsah
2 dni
Ukončenie
Písomný test
Maximálny počet účastníkov
10
Miesto konania
Duálna akadémia, J. Jonáša 5, Bratislava - Devínska Nová Ves
Kontakt a prihlášky
kurzy@dualnaakademia.sk - Mariana Mlčúchová, 0902 471 793
Cena na účastníka
420€ bez DPH (v cene materiály a obed)