Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Simatic S7 základy

Simatic S7 základy

Obsah kurzu:


  • Úvod do problematiky automatizácie a jej význam pre spoločnosť
  • Prehľad programovateľných riadiacich systémov S7 200, S7 300,S7 400
  • Pripojenie sa na CPU a základná diagnostika
  • Práca s programom Simatic Manager
  • Konfigurácia hardvéru a nastavenie komunikácie na Profinete
  • Montáž, demontáž a údržba systému SPS
  • Práca v programovacom jazyku LAD,FBD
  • Boolovska logika, binárne operácie a ich použitie v programe
  • Práca so symbolickou tabuľkou a krížové referencie
  • Vyhľadávanie a diagnostika pomocou Step S 7
Rozsah
5 dní
Ukončenie
Písomný test
Maximálny počet účastníkov
6
Miesto konania
Duálna akadémia, J. Jonáša 5, Bratislava - Devínska Nová Ves
Kontakt a prihlášky
jan.jetmar@dualnaakademia.sk - Jan Jetmar, 0914 119 253
Cena na účastníka
750€ bez DPH (v cene materiály a obed)
Termíny
25.2.-1.3.2019