Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Rekvalifikácie

Rekvalifikanti
Prečo si vybrať rekvalifikačný kurz

Duálna Akadémia je unikátna akadémia na Slovensku, ktorej cieľom je poskytovať odborné a nadodborné vzdelávanie za účelom výchovy odborníkov pre prax . Jedným zo segmentov vzdelávania, ktorý ponúkame, sú tzv. rekvalifikácie. Ide o dlhodobé odborné vzdelávanie v rozsahu až do dvoch rokov.

Po ukončení štúdia je možnosť získať medzinárodne platný certifikát odbornej spôsobilosti vydaný Nemecko-slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, resp. osvedčenie na základe zákona o celoživotnom vzdelávaní. Rekvalifikačné kurzy v odboroch mechatronik, elektrotechnik automatizačnej techniky, priemyselný mechanik, nástrojár a mechanik prípravkov sú akreditované MŠVVaŠ SR.

Rekvalifikanti sa v rámci vyučovania stretávajú s najmodernejšími technológiami a procesmi, pričom podiel praxe je až 80%. V závislosti od odboru nadobudnú rekvalifikanti vedomosti a zručnosti napríklad z oblasti automatizácie, robotiky, pneumatiky, hydrauliky a trieskového obrábania vrátane počítačom podporovaného.

Výhody rekvalifikačných kurzov:

  • Praktické vyučovanie tvorí 80 %, teoretické 20 %.
  • Praktické vyučovanie sa bude uskutočňovať v moderných priestoroch Duálnej Akadémie a firiem, kde sa rekvalifikanti naučia pracovať s najmodernejšími technológiami.
  • Po úspešnom ukončení štúdia garancia pracovného miesta u jedného z vybraných zamestnávateľov.
  • Po ukončení štúdia – výučný list, maturitné vysvedčenie a medzinárodne platný dvojjazyčný nemecký certifikát odbornej spôsobilosti.
  • Bezplatné pracovné pomôcky a pracovný odev.

Aké požiadavky treba spĺňať

Veľmi dôležitá je svedomitosť, napríklad pri čítaní a realizovaní technických a konštrukčných výkresov. Je to zároveň oblasť, ktorá ide neustále dopredu. V elektronike aj informatike sa objavujú stále nové technológie či programy, čiže mal by mať záujem neustále sa učiť nové veci a rád prichádzať do kontaktu s modernými technickými výdobytkami. V automobilovom priemysle je flexibilita veľmi potrebná.

Rekvalifikačné kurzy

1. Priemyselný mechanik
2. Nástrojár
3. Mechanik prívavkov
4. Elektromechanik automatizačnej techniky
5. Mechatronik

 

Ako sa prihlásiť

Váš záujem o rekvalifikáciu poprosime zaslať na info@dualnaakademia.sk