Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

 

NAŠA ŠKOLA

Cieľom školy je za pomoci duálneho vzdelávania vychovať zo svojich študentov nadaných pracovníkov pre moderný priemysel. Praktické vyučovanie prebieha v moderne vybavenom tréningovom centre Duálnej akadémie a priamo u vybraného zamestnávateľa, kde študenti pracujú s najnovšími technológiami. Po ukončení štvorročného štúdia získate maturitné vysvedčenie, výučný list a medzinárodne platný certifikát odbornej spôsobilosti vydaný Nemecko-slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

História školy a dôležité momenty

 • Zriaďovateľ školy od 1.9.2016 - Duálna akadémia, z.z.p.o.
 • V školskom roku 2020/2021 má škola 354 žiakov (346 chlapcov, 8 dievčat) v 17 triedach s teoretickým vyučovaním v objekte na Jána Jonáša 5 a praktickým vyučovaním v objekte na Jána Jonáša 5 a na pracoviskách partnerských organizácií
 • 9.2016- sme začali s duálnym vzdelávaním v 1. ročníku v 4 študijných odboroch - 2411 K mechanik nastavovač, 2413 K mechanik strojov a zariadení, 2679 K mechanik mechatronik a 2697 K mechanik elektrotechnik - automatizačná technika
 • 9.2016 - vznikla Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia (sprievodca_nestatnymi_skolami.pdf)
 • 9.2017-  k 4 študijným odborom v systéme duálneho vzdelávania pribudol piaty - ŠO 2495 K autotronik
 • 12.2018 -  stali sme sa Podnikovou školou - schválilo MŠVVaŠ SR
 • 9.2019 - otvorili sme šiesty študijný odbor v systéme duálneho vzdelávania 2697 K mechanik elektrotechnik - odborný informatik  
 • 9.2020 - otvorili sme v systéme duálneho vzdelávania učebný odbor 2487 H autoopravár 01 mechanik
 • Naša škola mala pôvodný názov Odborné učilište pri n. p. Bratislavské automobilové závody
 • Vyučovanie začalo 9.1977 v budove ZDŠ Spojov v Lamači
 • Praktická výučba bola rozmiestnená na viacerých učňovských pracoviskách v Bratislave ( AZNP BAZ, TATRA, Meopta, Mototechna a Kovospracujúci podnik)
 • Do roku 1979 boli na našej škole len dvojročné a trojročné učebné odbory (spolu 8)
 • 9.1979 – rozšírenie vyučovania o 4-ročný študijný odbor – mechanik nastavovač pre obrábacie stroje a linky, následne vznik Stredného odborného učilišťa strojárskeho
 • V šk. roku 1979/80 odbor školstva hl. mesta pridelil učilišťu budovu bývalej ekonomickej školy na Mlynských Luhoch – tu sa začala výučba 5.11.1979
 • September 1984 – kladenie základného kameňa SOUs – v blízkosti materského podniku v Devínskej Novej Vsi
 • Od 9.1988 má škola nové sídlo – ul. Jána Jonáša 5, Bratislava
 • 6.1991 je SOUs odčlenené delimitáciou od materského podniku a stáva sa samostatným právnym subjektom
 • Predložili sme projekt transformácie školy na Pilotné centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu kvalifikovaných pracovníkov pre predaj a servis motorových vozidiel, ktorý bol schválený v máji 2003
 • K naplneniu cieľov vytýčených v projekte prebehla intenzívna prestavba a vybudovanie nových odborných učební.
  S výučbou podľa novo koncipovaných ZPD sme začali 1.9.2003
 • Prebehli rokovania s partnermi o možnostiach hlbšej spolupráce pri nábore žiakov pre štúdium na našej škole, vybavenosti školy modernými didaktickými pomôckami a školení pedagogického zboru s cieľom zabezpečiť kontinuitu medzi novými poznatkami v automobilovom priemysle a učebnými osnovami pre jednotlivé učebné odbory v oblasti autoopravárenstva
 • 10.2004 bolo otvorené Pilotné centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu kvalifikovaných pracovníkov pre predaj a servis motorových vozidiel
 • 1.2008 bolo k škole pričlenené pracovisko SOU energetické, Záhorská Bystrica
 • 9.2008 škola nesie názov Stredná odborná škola
 • 1.2009 škola nesie názov Stredná odborná škola automobilová
 • 9.2014 začíname s modulovým vyučovaním v 1. ročníku UO 2487 H autoopravár
 • 9.2014 sme podpísali Deklaráciu o užšej spolupráci s VW Slovakia, a. s.
 • 9.2015 začíname s duálnym vzdelávaním v 1. ročníku UO 2487 H autoopravár (9 žiakov je zazmluvnených)
 • 9.2015 sme podpísali Deklaráciu o vzájomnej spolupráci s VW Slovakia, a. s.
 • Súčasťou školy bol do 31.8.2016 Školský internát na Saratovskej ulici v Bratislave – Dúbravke
WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019