Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

O škole

 • Škola sa nachádza na samostatnom pozemku v katastrálnom území Devínska Nová Ves v tesnej blízkosti automobilky Volkswagen Slovakia a.s.
 • Zriaďovateľ školy od 1.9.2016 – Duálna akadémia, z.z.p.o.
 • V školskom roku 2019/2020 má škola 392 žiakov v 19 triedach s teoretickým vyučovaním v objekte na Jána Jonáša 5 a praktickým vyučovaním v objekte na Jána Jonáša 5 a na pracoviskách partnerských organizácií
 • 9.2016– sme začali s duálnym vzdelávaním v 1 ročníku v 4 študijných odboroch – 2411 K mechanik nastavovač, 2413 K mechanik strojov a zariadení, 2679 K mechanik mechatronik a 2697 K mechanik elektrotechnik
 • 9.2016 – Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia sprievodca_nestatnymi_skolami.pdf
 • 9.2017–  k 4 študijným odborom v systéme duálneho vzdelávania pribudol piaty – ŠO 2495 K autotronik
 • 12.2018 –  Podniková škola – schválilo MŠVVaŠ SR

História školy

 • Naša škola mala pôvodný názov Odborné učilište pri n. p. Bratislavské automobilové závody
 • Vyučovanie začalo 9.1977 v budove ZDŠ Spojov v Lamači
 • Praktická výučba bola rozmiestnená na viacerých učňovských pracoviskách v Bratislave ( AZNP BAZ, TATRA, Meopta, Mototechna a Kovospracujúci podnik)
 • Do roku 1979 boli na našej škole len dvojročné a trojročné učebné odbory (spolu 8)
 • 9.1979 – rozšírenie vyučovania o 4-ročný študijný odbor – mechanik nastavovač pre obrábacie stroje a linky, následne vznik Stredného odborného učilišťa strojárskeho
 • V šk. roku 1979/80 odbor školstva hl. mesta pridelil učilišťu budovu bývalej ekonomickej školy na Mlynských Luhoch – tu sa začala výučba 5.11.1979
 • September 1984 – kladenie základného kameňa SOUs – v blízkosti materského podniku v Devínskej Novej Vsi
 • Od 9.1988 má škola nové sídlo – ul. Jána Jonáša 5, Bratislava
 • 6.1991 – SOUs odčlenené delimitáciou od materského podniku a stáva sa samostatným právnym subjektom
 • Predložili sme projekt transformácie školy na Pilotné centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu kvalifikovaných pracovníkov pre predaj a servis motorových vozidiel, ktorý bol schválený v máji 2003
 • K naplneniu cieľov vytýčených v projekte prebehla intenzívna prestavba a vybudovanie nových odborných učební.
  S výučbou podľa novo koncipovaných ZPD sme začali 1.9.2003
 • Prebehli rokovania s partnermi o možnostiach hlbšej spolupráce pri nábore žiakov pre štúdium na našej škole, vybavenosti školy modernými didaktickými pomôckami a školení pedagogického zboru s cieľom zabezpečiť kontinuitu medzi novými poznatkami v automobilovom priemysle a učebnými osnovami pre jednotlivé učebné odbory v oblasti autoopravárenstva
 • 10.2004bolo otvorené Pilotné centrum pre odborné vzdelávanie a prípravu kvalifikovaných pracovníkov pre predaj a servis motorových vozidiel
 • 1.2008 bolo k škole pričlenenépracovisko SOU energetické, Záhorská Bystrica
 • 9.2008 škola nesie názovStredná odborná škola
 • 1.2009 škola nesie názovStredná odborná škola automobilová
 • 9.2014začíname s modulovým vyučovaním v 1. ročníku UO 2487 H autoopravár
 • 9.2014 sme podpísali Deklaráciu o užšej spolupráci s VW Slovakia, a. s.
 • 9.2015 začíname s duálnym vzdelávaním v 1. ročníku UO 2487 H autoopravár (9 žiakov je zazmluvnených)
 • 9.2015 sme podpísali Deklaráciu o vzájomnej spolupráci s VW Slovakia, a. s.
 • Súčasťou školy bol do 31.8.2016 Školský internát na Saratovskej ulici v Bratislave – Dúbravke
WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019