Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Prijímacie skúšky

Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka školy Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia tu.

Ak si podáš dve prihlášky na našu školu, bude ti k celkovému súčtu bodov z prijímacích skúšok pridaný bonus 10 bodov.


 

PRÍPRAVNÝ KURZ k prijímacím skúškam v tejto situácii (vyučovanie na školách sa prerušuje od 30.03.2020 až do odvolania) ďalej už nebude pokračovať. Záujemcom, ktorí zaň zaplatili bude v najbližších dňoch na účet vrátený zvyšok poplatku


 

Dôležité termíny pre deviatakov

  • 24.11. 2019 -do tohto termínu žiak 9. ročníka nahlási výchovnej poradkyni záujem o štúdium na dvoch  stredných školách /2 rôznych odboroch/

 

  • koniec apríla 2020 – do tohto termínu  pošli žiadosť o duálne vzdelávanie - www.dualnaakademia.sk

 

  • dátum ešte upresníme – výberové konanie u zamestnávateľa

Upozornenie:

Bez potvrdenia zamestnávateľa, ktoré vystaví uchádzačovi po absolvovaní výberového konania, sa žiak na našej škole nemôže zúčastniť prijímacích skúšok! (výnimkou je iba učebný odbor 2487 H autoopravár)

 

  • 15.5.2020 – do tohto termínu predloží žiak prihlášku na študijný, resp. učebný odbor s podpisom žiaka, jeho zákonnými zástupcami (bez potvrdenia od detského lekára), tiež potvrdenie z CPPPaP o vývinových poruchách učenia, správania a pod., ak je žiak na ZŠ integrovaný Tiež treba priložiť  kópie diplomov  a osvedčení z olympiád a vedomostných súťaží a následne odovzdať výchovnej poradkyni na ZŠ!

Prihlášky do stredných škôl posiela základná škola!

 

  • dátum ešte upresníme - prijímacie skúšky
WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019