Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Maturita / Prijímacie skúšky

Dôležité termíny pre deviatakov

24.11.2019 – do tohto termínu žiak 9. ročníka nahlási výchovnej poradkyni záujem o štúdium na dvoch  stredných školách /2 rôznych odboroch/

28.2.2020do tohto termínu  pošle žiadosť o duálne vzdelávanie cez www.dualnaakademia.sk

23. – 27.3.2020 – výberové konanie u zamestnávateľa

UPOZORNENIE:

Bez potvrdenia zamestnávateľa, ktoré vystaví uchádzačovi po absolvovaní výberového konania, sa žiak na našej škole nemôže zúčastniť prijímacích skúšok!
(výnimkou je iba učebný odbor 2487 H autoopravár)

30.3.2020 – do tohto termínu zverejníme kritériá prijímania uchádzačov na našu školu

1.4.2020 –  TESTOVANIE 9 – 2019

10.4.2020 – do tohto termínu predloží žiak prihlášku na  študijný, resp. učebný odbor s podpisom žiaka, jeho zákonnými zástupcami, potvrdením od detského lekára, tiež potvrdenie z CPPPaP o vývinových poruchách učenia, správania a pod. ak je žiak na ZŠ integrovaný priložiť  kópie diplomov  a osvedčení z olympiád a vedomostných súťaží,

odovzdať výchovnej poradkyni na ZŠ!

Prihlášky do stredných škôl posiela základná škola!

15.4.2020 – TESTOVANIE 9 - 2020  – náhradný termín

11.5.2020 1. kolo prijímacích skúšok, 1. termín

14.5.2020 –  1. kolo prijímacích skúšok, 2. termín

od 23.5.2020 – odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok

29.5.2020 –do tohto termínu zverejníme, či sú voľné miesta a či sa koná 2. kolo prijímacích   skúšok

16.6.2020 – 2. kolo prijímacích skúšok

od 25.6.2020 – odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok