Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Prijímacie skúšky

 

Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka školy Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálnaakadémia - TU - aktualizované 4.5.2020. 

Tlačivo: potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium 


Ako sa k nám prihlásiť ? 

  1. Vyplň online žiadosť o duálne vzdelávanie v Duálnej Akadémii. V prípade otázok kontaktuj: Mária Šidlovská
  2. Po vyplnení žiadosti ťa bude kontaktovať tebou vybraný zamestnávateľ a pozve ťa na výberové konanie u zamestnávateľa. Termín a formu výberového konania určí samotný zamestnávateľ. Nasledujúce dni ťa bude zamestnávateľ telefonicky kontaktovať. Po úspešnom absolvovaní konania ti vydá Potvrdenie o zaradení do systému duálneho vzdelávania.
  3. Toto potvrdenie stačí zaslať elektronicky na riaditeľa školy. Do 15.05.2020 cez tvoju základnú školu podaj prihlášku na Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú Duálnu Akadémiu.
  4. Následne sa budú konať prijímacie skúšky v Duálnej Akadémii. Termín zatiaľ nebol stanovený a bude uverejnený na našej webovej stránke. 

Dôležité termíny pre deviatakov 

  • 24.11. 2019 -do tohto termínu žiak 9. ročníka nahlási výchovnej poradkyni záujem o štúdium na dvoch  stredných školách /2 rôznych odboroch/
  • do 15.5. 2020 – do tohto termínu najneskôr pošli žiadosť o duálne vzdelávanie online žiadosť
  • po dohode so zamestnávateľom sa  dozvieš kedy a ako bude prebiehať výberové konanie u zamestnávateľa

Upozornenie:

Bez potvrdenia zamestnávateľa, ktoré vystaví uchádzačovi po absolvovaní výberového konania, sa žiak na našej škole nemôže zúčastniť prijímacích skúšok! (výnimkou je iba učebný odbor 2487 H autoopravár) To treba poslať elektronicky riaditeľovi školy. 

 

  • 15.5.2020 – do tohto termínu predloží žiak prihlášku na študijný, resp. učebný odbor s podpisom žiaka, jeho zákonnými zástupcami (bez potvrdenia od detského lekára), tiež potvrdenie z CPPPaP o vývinových poruchách učenia, správania a pod., ak je žiak na ZŠ integrovaný Tiež treba priložiť  kópie diplomov  a osvedčení z olympiád a vedomostných súťaží a následne odovzdať výchovnej poradkyni na ZŠ!

Prihlášky do stredných škôl posiela základná škola!

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019