Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Prijímacie skúšky

 

Prípravný kurz zo slovenského jazyka a matematiky na prijímacie skúšky bude prebiehať:

  • 13.02.2020 (štvrtok)  od 15.30  do 18.40 hod.
  • 19.03.2020  (štvrtok) od 15.30 do 18.40 hod.
  • 23.04.2020 (štvrtok) od 15.30 do 18.40 hod.

Záujemcovia prosím vyplňte prihlasovací formulár.

Vyplniť formulár

Cena kurzu je 100 Euro,- €, v ktorej je zahrnutá príprava v trvaní 6 vyučovacích hodín v každom predmete a študijné materiály na domácu prípravu. 

Sumu prosím uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu: SK97 0200 0000 0016 8750 8656 najneskôr do 10.2.2020.  Do poznámky prosím uveďte meno žiaka a základnú školu, ktorú žiak v súčasnosti navštevuje.

 


Dôležité termíny pre deviatakov

24.11. 2019 -do tohto termínu žiak 9. ročníka nahlási výchovnej poradkyni záujem o štúdium na dvoch  stredných školách /2 rôznych odboroch/

28.2.2020do tohto termínu  pošle žiadosť o duálne vzdelávanie cez www.dualnaakademia.sk

23. – 27.3.2020 – výberové konanie u zamestnávateľa

UPOZORNENIE:

Bez potvrdenia zamestnávateľa, ktoré vystaví uchádzačovi po absolvovaní výberového konania, sa žiak na našej škole nemôže zúčastniť prijímacích skúšok! (výnimkou je iba učebný odbor 2487 H autoopravár)

30.3.2020 – do tohto termínu zverejníme kritériá prijímania uchádzačov na našu školu

1.4.2020 –  TESTOVANIE 9 – 2019

10.4.2020 – do tohto termínu predloží žiak prihlášku na  študijný, resp. učebný odbor s podpisom žiaka, jeho zákonnými zástupcami, potvrdením od detského lekára, tiež potvrdenie z CPPPaP o vývinových poruchách učenia, správania a pod. ak je žiak na ZŠ integrovaný priložiť  kópie diplomov  a osvedčení z olympiád a vedomostných súťaží,

odovzdať výchovnej poradkyni na ZŠ!

Prihlášky do stredných škôl posiela základná škola!

15.4.2020 – TESTOVANIE 9 - 2020  – náhradný termín

11.5.2020 1. kolo prijímacích skúšok, 1. termín

14.5.2020 –  1. kolo prijímacích skúšok, 2. termín

od 23.5.2020 – odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok

29.5.2020 – do tohto termínu zverejníme, či sú voľné miesta a či sa koná 2. kolo prijímacích   skúšok

16.6.2020 – 2. kolo prijímacích skúšok

od 25.6.2020 – odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok

 


Súťaž: Staň sa našim spolužiakom 

Si žiakom 9. ročníka základnej školy? Tak táto súťaž je práve pre teba!

HESLO tohto týždňa: 

06.02.2020:   KEĎ SOM ZISTIL AKO JE EURÁ ŤAŽKÉ ZARÁBAŤ 

Výherca súťaže sa sa stane našim spolužiakom na jeden celý deň. 

Čo treba spraviť? 

  • Každý štvrtok  9.1., 16.1., 23.1., 6.2., 13.2., 27.2., 5.3., 12.3.2020 sleduj našu web stránku školy alebo Instagram, kde oznámime heslo týždňa. Následne nám v ten deň volaj medzi 14.00 - 14.30 na číslo 02/69307210. Po zdvihnutí nahlás heslo týždňa: *****, názov školy, z ktorej si a Tvoje meno a priezvisko.
  • Zapojiť sa môžeš iba raz. Ten, kto už zavolal do našej súťaže, už v danom školskom roku nemôže volať.
  • Prvý z vás, ktorý zavolá, bude mať možnosť stráviť jeden deň na našej škole vždy nasledujúci pondelok, a to: 13.1., 20.1., 27.1., 10.2., 24.2., 2.3., 9.3., 16.3. 2020. Môžeš vziať so sebou aj svojich rodičov.
  • Dňa 23.3.2020 prebehne žrebovanie ceny pre jedného z ôsmich študentov, ktorí strávili deň na našej škole.

Držíme palce!

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019