Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

MATURITY v roku 2021

 

V školskom roku 2020/2021 sa ruší externá časť maturitnej skúšky.

  • Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
  • Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 24. do 28. mája 2021
  • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až máji 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky zverejníme do 31. marca 2021.

Na stiahnutie: 

 

Ďalšie dôležité stránky:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/318/20180901

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019