Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Všetky potrebné informácie k maturitám a záverečným skúškam

 

  • Rozhodnutie riaditeľa o internej časti maturitnej skúšky - TU!
  • Rozhodnutím ministra školstva sa písomné i ústne maturity v školskom roku 2020/2021 rušia. Výsledky ústnej a praktickej maturity budú aritmetickým priemerom známok. Riaditeľ školy určí do 3. mája 2021 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu. Do priemeru známok sa budú počítať koncoročné známky z jednotlivých ročníkov a z posledných dvoch polročných vysvedčení. Vyučovanie sa pre maturantov končí 14. mája 2021Hodnotenie a klasifikácia maturantov za druhý polrok šk. r. 2020/2021, vrátane komisionálnych skúšok pre ukončenie druhého polroka, sa uskutoční na zasadnutí pedagogickej rady 10. mája 2021.

 

Na stiahnutie pomocné materiály: 

 

Ďalšie dôležité stránky:

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019