Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Ako sa k nám prihlásiť

Odbory v duálnom vzdelávaní

  1. Vyplň online žiadosť o duálne vzdelávanie v Duálnej Akadémii do 28.2.2021. V prípade otázok kontaktuj: Mária Šidlovská.
  2. Po vyplnení žiadosti ťa bude kontaktovať tebou vybraný zamestnávateľ a pozve ťa na výberové konanie u zamestnávateľa. Termín a formu výberového konania určí samotný zamestnávateľ. Po úspešnom absolvovaní konania ti vydá Potvrdenie o zaradení do systému duálneho vzdelávania.
  3. Toto potvrdenie stačí zaslať elektronicky na riaditeľa školy. Potom do 10.4.2021 cez tvoju základnú školu podaj prihlášku na Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú Duálnu Akadémiu.
  4.  Prijímacie skúšky v Duálnej Akadémii sa budú konať v máji 2021. Termín bude upresnený. 

Odbory v neduálnom vzdelávaní

  1. Stačí podať prihlášku do 10.4.2021 cez tvoju základnú školu na našu Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú Duálnu Akadémiu. Online žiadosť sa pri neduálnych odboroch nevypĺňa!
  2. Bez prijímacích skúšok

Praktické vyučovanie v neduálnych odboroch:

V 3. ročníku praxuješ priamo u zamestnávateľa alebo v školských dielňach. V 2. a 3. ročníku výlučne u zamestnávateľa (firma, servis...). Prax si zabezpečuješ buď sám (možnosť aj v mieste bydliska) alebo ti ju zabezpečí škola. Ak sa po skončení štúdia rozhodneš študovať ďalej, môžeš u nás absolvovať 2-ročné nadstavbové štúdium s maturitou.

 Môžeš si podať až 2 prihlášky na našu školu na dva rôzne odbory! 

 

Ako sa k nám prihlásiť na nadstavbové štúdium 

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019