Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Ako sa k nám prihlásiť

Odbory v duálnom vzdelávaní

  1. Vyplň online žiadosť o duálne vzdelávanie v Duálnej Akadémii do 28.2.2020 alebo kontaktuj: Mária Šidlovská
  2. Po vyplnení žiadosti ťa bude kontaktovať tebou vybraný zamestnávateľ a pozve ťa na výberové konanie u zamestnávateľa. To sa koná od 23.-27.3.2020. Po úspešnom absolvovaní ti vydá Potvrdenie o zaradení do systému duálneho vzdelávania.
  3. Toto potvrdenie je potrebné podať spolu s prihláškou do 10.04.2020 cez tvoju základnú školu na Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú Duálnu Akadémiu.
  4. 11. a 14.5.2020 sa konajú prijímacie skúšky v Duálnej Akadémii.

Odbory v neduálnom vzdelávaní

  1. Stačí podať prihlášku do 10.4.2020 cez tvoju základnú školu na našu Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú Duálnu Akadémiu. Online žiadosť sa pri neduálnych odboroch nevypĺňa!
  2. Bez prijímacích skúšok

Praktické vyučovanie v neduálnych odboroch:

V 3. ročníku praxuješ priamo u zamestnávateľa alebo v školských dielňach. V 2. a 3. ročníku výlučne u zamestnávateľa (firma, servis...). Prax si zabezpečuješ buď sám (možnosť aj v mieste bydliska) alebo ti ju zabezpečí škola. Ak sa po skončení štúdia rozhodneš študovať ďalej, môžeš u nás absolvovať 2-ročné nadstavbové štúdium s maturitou.

 Môžeš si podať až 2 prihlášky na našu školu na dva rôzne odbory!

Ak si podáš dve prihlášky na našu školu, bude ti k celkovému súčtu bodov z prijímacích skúšok pridaný bonus 10 bodov

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019