Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Prihlášku môžu uchádzači podať v 2 termínoch:

do 31. mája 2021 – platí pre absolventov stredných škôl
do 30. júla 2021 –   uchádzači, ktorí z opodstatnených dôvodov nestihli 1. termín podania prihlášok, resp. ktorých neprijali na vysokú školu

Vyplň prihlášku 

Dĺžka štúdia:            2 roky
Možnosť získať:       maturitu (úplné stredné odborné vzdelanie)

Nadstavbové diaľkové štúdium bude organizované v popoludňajších hodinách spravidla raz týždenne (utorok) v rozsahu šesť až sedem konzultačných hodín.Uchádzačom garantujeme kolegiálny, ústretový a priateľský prístup zo strany učiteľov i majstrov odbornej výchovy.

 Nadstavbové štúdium je určené pre úspešných absolventov nasledovných 3-ročných učebných odborov:

pre Predaj a servis –   zoznam odborov

pre Strojárstvo –          zoznam odborov

pre Elektrotechika –   zoznam odborov

Doklady potrebné na zaradenie do prijímacieho konania:

  • žiadosť o prijatie na štúdium
  • prihláška na štúdium (stiahni TU)
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (na prihláške)
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní: overené kópie výučného listu a vysvedčenia o záverečnej skúške

Štúdium je spoplatnené príspevkom  do n. f. Rozvoj vo výške 150,- €  za 1 polrok (na celý školský rok 300,- € )

 

 

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019