Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Vzdelávacie odbory

Duálne vzdelávanie

Cieľom školy je za pomoci duálneho vzdelávania vychovať zo svojich študentov nadaných pracovníkov pre moderný priemysel.

Praktické vyučovanie prebieha v moderne vybavenej tréningovej hale Duálnej akadémie a priamo u vybraného zamestnávateľa, kde študenti pracujú s najnovšími technológiami.


Po ukončení štvorročného štúdia získate maturitné vysvedčenie, výučný list a medzinárodne platný certifikát odbornej spôsobilosti vydaný Nemecko-slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

Aktuálne máme otvorené tieto študijné odbory:

Mechanik elektrotechnik

Autotronik

Mechanik nastavovač

Odborný informatik

Mechanik strojov a zariadení

Autoopravár

(učebný odbor)

Mechanik mechatronik

Výhody duálneho vzdelávania:

 • Praktické vyučovanie 70 %, teoretické 30 %
 • Získanie zručností a skúseností priamo u zamestnávateľa
 • Bezplatné štúdium s pravidelným podnikovým štipendiom a príplatkom za produktívnu prácu 
 • Ubytovanie na internáte a doprava do miesta vzdelávania s príspevkom od zamestnávateľa
 • Po úspešnom ukončení štúdia garancia pracovného miesta u jedného z vybraných zamestnávateľov
 • Po ukončení štúdia – výučný list, maturitné vysvedčenie a medzinárodne platný dvojjazyčný nemecký certifikát odbornej spôsobilosti
 • Aktívna výučba cudzích jazykov (nemčina, angličtina)
 • Možnosť praxe v niektorom zo zahraničných závodov jednotlivých zamestnávateľov
 • Stravovanie počas praktického vyučovania s príspevkom zamestnávateľa
 • Bezplatné pracovné pomôcky a pracovný odev

Ako sa prihlásiť

 1. Vyplnenie online formulára Žiadosť o duálne vzdelávanie v Duálnej Akadémii alebo kontaktovanie: Milan Ráchela
 2. Výberové konanie u zamestnávateľa, ktorý Vám po úspešnom absolvovaní vydá Potvrdenie o zaradení do systému duálneho vzdelávania.
 3. Podanie prihlášky na Súkromnú strednú odbornú školu automobilovú Duálnu Akadémiu. Podmienkou je výber jedného z piatich študijných odborov.
 4. Prijímacie skúšky na Súkromnej strednej odbornej škole automobilovej Duálnej Akadémii.

Vstupné požiadavky

Záujem o elektroniku, informatiku, moderné technológie a programy

Záujem učiť sa nové veci a postupy

Záujem o moderné technológie

Pozornosť pri čítaní technických a konštrukčných výkresov

Záujem o výrobný a automobilový priemysel

Svedomitosť a flexibilita

Partneri duálneho vzdelávania

Partnermi nášho duálneho vzdelávania sú etablované a renomované spoločnosti,

ktoré sa môžu stať aj Tvojim zamestnávateľom.

Volkswagen

Slovnaft

Member of Mol Group

Siemens

Faurecia

Chcem byť partnerom

Staňte sa aj Vy partnerom duálneho vzdelávania, zabezpečte si kvalitných pracovníkov a využívajte všetky výhody

Vášho členstva.

POTREBUJETE PORADIŤ?

RNDr. Darina Berčáková

Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

 

 bercakova@sosaba.sk

telefón: +421 2 69 307 217