Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

2-ročný odbor  2414 L 01 Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

2-ročný odbor 2414 L 04 Strojárstvo – podnikanie a služby

 

Pre koho je odbor určený a aké budeš mať uplatnenie? 

Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení: pre každého koho fascinujú stroje a zariadenia. Naučíš sa orientovať sa v strojárskych výpočtoch, pripraviť technickú a technologickú dokumentáciu, poznať moderné strojárske materiály a strojové zariadenia, využívať progresívne technológie.

Uplatníš sa vo firmách ako konštruktér, technológ, prevádzkový a montážny technik, manažér, majster vo výrobe a pod. Pracovať môžeš aj ako živnostník či podnikateľ.

 

Strojárstvo – podnikanie a služby: tento odbor je pre Teba ak máš obchodno-technického ducha, t.j. bavia ťa stroje a technológie, ale radšej by si ich predával a zabezpečoval ich servis ako konštruoval a navrhoval. Štúdiom získaš vedomosti a zručnosti z oblasti využívania nových odborných poznatkov strojárstva, skladovania, obchodu a služieb v strojárskom priemysle.

Budeš pripravený na odborné práce pri výrobe strojárskych výrobkov, ich predaji, servise, či vedení agendy hospodárenia.

 

Výhody odboru v kocke:

– získaš maturitné vysvedčenie a môžeš ďalej pokračovať na VŠ

Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

  • naučíš sa identifikovať strojové súčiastky, orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacich so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov a zariadení
  • osvojíš si ako správne navrhovať postupy výroby súčiastok strojov, mechanizmov a zariadení
  • budeš vedieť diagnostikovať a odstraňovať poruchy na strojoch a zariadeniach, vykonávať údržbu a opravy strojov a zariadení
  • získaš vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia výroby, montáže a opráv zložitých strojov, prístrojov a zariadení využívaných pri moderných progresívnych technológiách a zabezpečovaní ich bezporuchového chodu

Strojárstvo – podnikanie a služby

  • štúdiom získaš vedomosti a zručnosti z oblasti využívania nových odborných poznatkov strojárstva, skladovania, obchodu a služieb v strojárskom priemysle (prezentácia, predaj, vizuálna kontrola výrobkov, atď.)
  • osvojíš si technologické postupy a výrobnú dokumentáciu pre nový výrobok
  • budeš pripravený na odborné práce pri výrobe strojárskych výrobkov, ich predaji, servise, či vedení agendy hospodárenia.
WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019