Duálna akadémia je viac než škola!

Pre záujemcov o stredoškolské štúdium prinášame novinku. Duálna akadémia získala v máji 2021 štatút Agentúrneho zamestnávateľa To znamená, že po novom môže Duálna akadémia uzatvárať učebné zmluvy priamo so žiakmi, ktorí sa ešte nevedia rozhodnúť pre budúceho zamestnávateľa, avšak láka ich na prax orientovaný duálny systém vzdelávania.

Duálna akadémia ako agentúra poskytne žiakovi všetky výhody vyplývajúce z duálu a zabezpečí žiakovi plnohodnotné praktické vyučovanie vo svojom pracovisku praktického vyučovania, ako aj flexibilne u viacerých hostiteľských zamestnávateľov z praxe v priebehu štúdia žiaka.   

Na základe dohody s hostiteľským zamestnávateľom tak môže žiak prestúpiť do duálu aj k inému zamestnávateľovi v priebehu štúdia.

Pre školský rok 2021/22 ponúka Duálna akadémia ako agentúra voľné miesta v odboroch: 

  • v študijnom odbore s maturitou 2413 K mechanik strojov a zariadení 
  • v študijnom odbore s maturitou 2697 K mechanik elektrotechnik – automatizačná technika 

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na tel.č. 0902 471 793 alebo mariana.mlcuchova@dualnaakademia.sk