Milí žiaci a žiačky, milí rodičia, 

prosím naštudujte si aktuálne usmernenie školy k hodnoteniu prospechu a správania žiakov za prvý polrok školského roka 2020/21: usmernenie hodnotenie 1. polroku

Polročné prádzniny 1. 2. 2021 sa neuskutočnia.  Vyučovanie v druhom školskom polroku sa začne už 1.2.2021.

Vaša Duálka