Tohtoročné Dni otvorených dverí budú pre prvých záujemcov organizované už v novembri. Priamo u nás v Duálnej akadémii budete môcť spoznať podmienky a atmosféru vzdelávania v modernej odbornej škole. Vyučujeme už štvrtý rok duálnym spôsobom. Našim študentom poskytujeme nielen bezplatné štúdium, ale aj pravidelné mesačné štipendium. Sme totiž presvedčení, že tento systém spojený s intenzívnou praxou študentov lepšie pripravuje na výzvy budúcnosti. Príďte sa presvedčiť aj vy:

  •  7. decembra 2019     sobota  9:00 – 12:00 hod. 
  • 11. decembra 2019     streda   9:00 – 11:00 hod. 
  •  5.  február 2020        streda   9:00 – 11:00 hod.
  •  8.  február 2020        sobota  9:00 – 12:00 hod. 

 

Termíny boli vybrané tak, aby ich stíhali aj rodičia, ktorí sú takisto vítaní. 🙂

Tešíme sa na Vás!

Tím Duálnej akadémie