Milí žiaci, rodičia a priatelia školy, 

vzhľadom na momentálnu situáciu so šírením COVID 19  zostáva vyučovanie na škole od 30.3.2020 prerušené až do odvolania. 

Podľa najnovších nariadení ministerstva školstva došlo k nasledovným zmenám:

  • Testovanie 9 (monitor) ani písomné maturity (EČ a PFIČ MS)  sa v šk. roku 2019/2020  v riadnom ani náhradnom termíne neuskutočnia
  • Ústne maturitné skúšky (IČ MS) sa uskutočnia do 2 týždňov po obnovení vyučovania, najneskôr do 30.06.2020
  • Termín podania prihlášky na stredné školy je stanovený do 15.05.2020 bez lekárskeho potvrdenia
  • Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najskôr 2 týždne po obnovení prezenčného vyučovania na školách, najneskôr do 30.06.2020
  • Termíny  výberové konania u zamestnávateľa pre uchádzačov o štúdium sa tiež presúvajú na neskoršie. O konkrétnych termínoch vás budeme informovať

Oficiálne vyjadrenia zriaďovateľa školy: Oznam o prerušeni vyučovania 1Oznam o prerušení vyučovania 2

Prosíme žiakov, aby momentálne využívali svoje EDUPAGE konto aktívne na dennej báze. V najbližšom období bude dištančná forma vzdelávania prebiehať výlučne prostredníctvom EDUPAGE a  je dôležité, aby žiaci riešili úlohy a zadania, ktoré im učitelia pridelia, elektronicky.

V prípade, ak máte problém s prihlásením, prosím, kontaktujte nás na tel. č.:

0948 161 375

Učitelia a MOV sa snažia poskytovať všetky potrebné študijné materiály a úlohy, ktoré je možné sprístupniť online a zároveň, hoci na diaľku, sú všetci žiakom k dispozícii pre prípadné nejasnosti, otázky, podnety etc.

Veríme, že podniknuté kroky prispejú k tomu, aby sme momentálne náročné obdobie spoločne so žiakmi, rodičmi a učiteľmi zvládli čo najlepšie. Ide o proces, ktorý je potrebné teraz nastaviť čo najefektívnejšie, preto sme vďační za vašu spätnú väzbu.

Prajeme veľa síl a energie učiť sa aj takto na diaľku! 🙂

Vaša DA