Vážení rodičia, milí žiaci IV.AU, IV.ME,

sme radi, že môžeme pokračovať v prezenčnom vyučovaní s vami, maturantmi.
Snažili sme sa upraviť rozvrh čo možno najefektívnejšie. Je zameraný na maturitné predmety a zverejňovaný pravidelne v piatok na nasledujúci kalendárny týždeň na EduPage stránke školy.

INTERNÁT zostáva nateraz ZATVORENÝ, t.j. žiaci ubytovaní na ŠI sa budú aj nasledujúci týždeň vzdelávať dištančne/online.
V prípade, že sa nemôžete z objektívnych príčin zúčastniť vyučovania v škole, je vaša účasť na online vyučovaní povinná. Schôdzu na MS Teams pre online vyučovanie vám pošlú vyučujúci podľa zistenej účasti v škole v daný deň.

Prosím, sledujte oznamy na EduPage stránke školy a kalendár MS Teams.
Pripomínam, že vstup do školy je možný len:

  • s negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní
  • potvrdením o diagnostikovaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace
  • alebo potvrdením o výnimke.

Žiaci odovzdávajú Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo je uverejnené na EduPage stránke a tiež webovej stránke školy) a kópiu jedného z vyššie uvedených potvrdení.

Tešíme sa na vás!