Udržateľnosť a biodiverzita sa stali aj u nás v Duálnej akadémii súčasťou a dôležitou hodnotou pri plánovaní vonkajšieho areálu školy a nielen toho. V minulom roku, kedy sme spoločne s učiteľmi v rámci dobrovoľníckej akcie „Naše mesto“ pomáhali obnoviť detské ihrisko v Stupave a jeho trávnik, sme takisto rozbehli nový spôsob triedenia odpadu v interiéry školy.

Na každej chodbe majú žiaci k dispozícii viacero triediacich kontajnerov zvlášť na plast, papier a zmes.  Pomaly sa preto triedenie odpadu stáva každodennou samozrejmosť. Pre tých žiakov, pre ktorých je triedenie ešte stále neznáme alebo ho považujú za komplikované, pripravuje škola rôzne osvetové aktivity, ako napríklad diskusie s odborníkmi a interaktívne aktivity na jednoduché osvojenie si triedenia. 

Najaktuálnejšou „zelenou“ aktivitou bolo vysádzanie ovocných stromov priamo v areáli školy. V spolupráci s DENOVOU (Príspevkovou organizáciou mestskej časti Bratislava — Devínska Nová Ves) a jej ochotnými odborníkmi sme v máji tohto roku spoločne so žiakmi zasadili 14 nových ovocných stromov- hrušky, čerešne, slivky, orech, marhule, moruše a jablone. Všetko odrody, ktoré sú vhodné na pestovanie v našich podmienkach. Akcie sa zúčastnili naši prváci a druháci, ktorí budú mať šancu ešte počas svojej pôsobnosti na Duálke zažiť aj zber chutných a hlavne zdravých plodov.

Ďakujeme mestskej časti Devínska Nová Ves za podanú pomocnú ruku. Sme radi, že spoločne so žiakmi a učiteľmi vieme malými krokmi prispieť k čistejšiemu a pestrejšiemu prostrediu okolo nás.