Milí rodičia, milí uchádzači,

 

Duálna akadémia je priekopníkom duálneho vzdelávania na Slovensku.  Veríme, že je to tá najlepšia cesta, ako pripraviť dnešných mladých ľudí na požiadavky praxe. Sme radi, že počas našej 4-ročnej existencie sa spolu s nami do systému duálneho vzdelávania zapojilo viacero veľkých zamestnávateľov, ako aj menšie spoločnosti  (VWSK, Slovnaft, Faurecia, Škoda Auto Slovensko, SNOP, Plastic Omnium, DHL, DM Drogeriemarkt, autoservisy IMPA Bratislava, Karireal Slovakia, Hílek, Auto Lamač). 

Žiaľ, aktuálna situácia súvisiaca s korovavírusom a jej očakávaný negatívny dopad na hospodárstvo zapríčinili, že zamestnávatelia pristúpili k zníženiu počtov žiakov pre nasledujúci školský rok. Je nám ľúto, ale z tohto dôvodu nemôžeme prijať všetkých žiakov, ktorí o nás prejavili záujem.

 

Poradie uchádzačov  o štúdium v  jednotlivých  študijných a učebných odboroch pre  jednotlivých zamestnávateľov:

 

– Študijný odbor Mechanik elektrotechnik – zameranie Automatizačná technika

ME.pdf

– Študijný Odbor Mechanik elektrotechnik – zameranie Odborný informatik

OI.pdf

– Študijný Odbor Mechanik mechatronik

MM.pdf

– Študijný odbor Autotronik

AT.pdf

– Študijný odbor Mechanik strojov a zariadení

MSZ.pdf

– Študijný odbor Mechanik nastavovač

MN.pdf

– Učebný odbor Autoopravár

Autoopravar.pdf

– Učebný odbor Elektromechanik – silnoprúdová technika

Silnoprud.pdf

 

Všetkým úspešným uchádzačom blahoželáme!