Víťazom predčasne ukončenej školskej súťaže Staň sa mojím spolužiakom sa stáva Tomáš Bohuslávek, ktorý bol vyžrebovaný zo všetkých účastníkov súťaže a získal od nás finančnú odmenu. 

Výhercovi blahoželáme!