S potešením a hrdosťou sme sa tento rok zapojili do DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.

Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

 

Program DofE v Duálnej akadémii:

Po úspešnom pilotnom rozbehu minulý rok, vstupujeme od septembra 2020 do vzdelávacieho programu DofE naplno. Momentálne máme prvých dvoch úspešných absolventov DofE Challenge. Pozrite si video s nimi! 

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:

Ing. Martin Kmec, martin.kmec@dualnaakademia.sk (kancelária MOV; prizemie)

Ing. Milan Rachela, milan.rachela@dualnaakademia.sk (kancelária Vedenia DA; 1. posch.)

Mgr. Mária Konevalová,  mariakonevalova@sosaba.sk (kancelária vedľa Zborovne)