Nečakaný vývoj spoločenskej situácie dôsledku celosvetového ochorenia COVID-19 priniesol zmeny aj do oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach. Tak ako iné školy, aj tá naša bola nútená hľadať nové spôsoby dištančného/online vzdelávania. Pre našu školu s technickým zameraním to bola o to väčšia výzva.

Pri jej zdolávaní sme za pomoci projektu Nadácie Orange e-Školy pre budúcnosť – „MATLAB inovatívny nástroj pre podporu digitálnej gramotnosti“ zlepšili digitálnu gramotnosť našich pedagógov a umožnili ľahšie sprostredkovanie technických vedomostí našim žiakom počas dištančného vzdelávania. Výhodou tohto inovatívneho nástroja je jeho využiteľnosť nielen počas dištančného, ale aj prezenčného vyučovanie.

Počas celého projektu bolo zrealizovaných 8 školení pre 9 učiteľov na aktívnu prácu s programom MATLAB – konkrétne simulácie meraní a vizualizácie výsledkov meraní v rámci predmetu elektrické merania, základné 2D, 3D grafy a riešenia matematických rovníc. Škola takisto získala celoškolskú multilicenciu PASS.

Sme radi, že sa nám podarilo naplniť ciele projektu a získať tak inovatívny nástroj vzdelávania pre podporu digitálnej gramotnosti, ktorý poskytol učiteľom predovšetkým nové možnosti pri online výuke náročných technických obsahov.