Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Kurzy CNC

FRÉZOVANIE & SÚSTRUŽENIE

NAJMODERNEJŠIE CNC STROJE PRE VYÚČBU

Komplexný výučbový program od základov práce s CNC až po náročné simulácie a vyhotovenie výrobku na CNC stroji.

Pracovné PC stanice s dotykovými displejmi simulujúce obrazovku CNC stroja

Tvorba CNC programov

Od počítačovej simulácie až po vyrobenie reálnej súčiastky

CNC sústruženie

 • Súradnicový systém
 • Absolútne a inkrementálne programovanie
 • Vzťažné body na CNC sústruhu
 • Posunutie nulového bodu obrobku
 • Dráhové funkcie
 • Pomocné funkcie
 • Blok programu
 • Tvorba hlavného programu
 • Tvorba kontúry pomocou dráhových funkcií
 • Tvorba kontúry pomocou kreslenia kontúry
 • Cyklus odoberania triesky
 • Vytvorenie tabuľky nástrojov
 • Korekcie polomeru hrotu a dĺžky nástroja
 • 3D simulátor a jeho nastavenie pre sústruženie
 • Vytvorenie programu pre cvičnú sústruženú súčiastku
 • BOZP na CNC sústruhu
 • Ovládanie a nastavenie CNC sústruhu
 • Vyrobenie cvičnej rotačnej súčiastky na CNC sústruhu

CNC frézovanie

 • Súradnicový systém
 • Absolútne a inkrementálne programovanie
 • Vzťažné body na CNC frézke
 • Posunutie nulového bodu obrobku
 • Dráhové funkcie
 • Pomocné funkcie
 • Blok programu
 • Význam funkcií G40, G41, G42
 • Tvorba kontúry pomocou dráhových funkcií
 • Tvorba kontúry pomocou kreslenia kontúry
 • Cyklus frézovania po dráhe
 • Vytvorenie tabuľky nástrojov
 • Korekcie polomeru hrotu a dĺžky nástroja
 • 3D simulátor a jeho nastavenie pre frézovanie
 • Vytvorenie programu pre cvičnú frézovanú súčiastku
 • BOZP na CNC frézke
 • Ovládanie a nastavenie CNC frézky
 • Vyrobenie cvičnej rotačnej súčiastky na CNC frézke
 • Tvorba hlavného programu

CNC obrábanie základy

 • Základy technológie klasického obrábania
 • Porovnanie CNC obrábania s klasickým obrábaním
 • Súradnicový systém na CNC stroji
 • Absolútne a inkrementálne programovanie
 • Vzťažné body na CNC strojoch
 • Posunutie nulového bodu obrobku
 • Dráhové funkcie, pomocné funkcie
 • Význam funkcií G40, G41, G42
 • Blok programu, tvorba hlavného programu
 • Tvorba kontúry pomocou dráhových funkcií
 • Tvorba kontúry pomocou kreslenia kontúry
 • Vytvorenie tabuľky nástrojov
 • Korekcie polomeru a dĺžky nástroja
 • 3D simulátor a jeho nastavenie pre obrábanie
 • Vytvorenie programov pre cvičné súčiastky
 • Rozsah : 4 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 6
 • Termín:dohodou
 • Cena na 1 účastníka : 650 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 4 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 6
 • Termín:dohodou
 • Cena na 1 účastníka: 650 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 3 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 6
 • Termín:dohodou
 • Cena na 1 účastníka : 450 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

Pri zakúpení dvoch kurzov (obrábanie základy/ sústruženie) alebo (obrábanie základy/ frézovanie) 

ponúkame akciovú cenu

950 EUR/ 2kurzy/ účastník

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019