Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

Aktuálne informácie a tlačivá ku COVID-19

AKTUÁLNE: Rozhodnutie ministra z 8_1_2021 Rozhodnutie ministra zo 4_1_2021 Tlačivá:  Zákonný zástupca_Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov Zákonný zástupca_Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19  Plnoletý žiak_Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov Plnoletý žiak_Informácie…

ARCHÍV

Klasifikácia za 1. polrok

Milí žiaci a žiačky, milí rodičia,  prosím naštudujte si aktuálne usmernenie školy k hodnoteniu prospechu a správania žiakov za prvý polrok školského roka 2020/21: usmernenie hodnotenie 1. polroku Polročné prádzniny 1. 2. 2021 sa neuskutočnia.  Vyučovanie v druhom školskom polroku sa začne už 1.2.2021. Vaša Duálka 

Návrat do školy 2021

Milí žiaci a žiačky, milí rodičia,  vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemickej situácie ohľadom ochorenia COVID-19 na Slovensku a rozhodnutie ministra školstva z 05.01.2021 sa s účinnosťou od 11.01.2021 mimoriadne prerušuje vyučovanie na školách. Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR vedenie školy rozhodlo, že teoretické i praktické vyučovanie od 11.01.2021 –…

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019