Kontakt

Trojuhoľník Trojuhoľník

Nadpodnikové vzdelávacie centrum Duálna akadémia poskytuje stredoškolské a celoživotné odborné vzdelávanie. Pokiaľ sa potrebujete informovať ohľadom odborných kurzov, pokračujte, prosím na podstránku „Odborné kurzy“. Ak Vás zaujíma každodenné dianie na Strednej odbornej škole automobilovej alebo máte otázku ohľadom štúdia, pokračujte, prosím na podstránku „Stredná škola“.

Ďakujeme