English flag
Menu
+421 907 649 516 info@dualnaakademia.sk
Jána Jonáša 6179/5
841 08 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

Občianske združenie Dualka

Trojuholník Trojuholník

Občianske združenie DUÁLKA

Duálna Akadémia z.z.p.o. a Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia spoločne založili OBČIANSKE ZDRUŽENIE DUÁLKA , ktorého hlavným cieľom je rozvoj vzdelávania dospelých a žiakov v DA a SSOŠA DA.

 

Konkrétne ciele občianskeho združenie o.z.: 

  • Organizovanie a podpora školskej a vzdelávacej činnosti
  • Podieľanie sa na výchovných, vzdelávacích a prevádzkových činnostiach
  • Zabezpečenie kvalitnejších priestorov na vzdelávanie
  • Zlepšenie materiálnych a finančných podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu

Primárnymi zdrojmi financovania o.z. Duálka budú dobrovoľné príspevky či dary od rodičov a ostatných podporovateľov školy, dotácie a granty, príspevky z poukázania 2% (od roku 2025).

Ďakujeme

Tešíme sa, že spolu s nami podporujete rozvoj vzdelávania.

V prípade Vášho záujmu Vám budeme veľmi vďační za každú finančnú podporu. Číslo bankového účtu Občianskeho združenia Duálka o.z. je:

IBAN: SK79 1100 0000 0029 4416 8205

BANKA: Tatra banka, a.s.

ROK 2023

Minulý rok sme vďaka vašim štedrým príspevkom mohli zrealizovať viacero aktivít, ktoré sme dlhodobo plánovali. Podarilo sa nám úspešne vytvoriť audio-vizuálne štúdio, kde v súčasnosti dokážeme spolu so študentami či študentkami tvoriť zaujímavé marketingové výstupy.

Aj vďaka vám sme mohli v Duálnej Akadémii slávnostne otvoriť nové workoutové ihrisko, ktoré sa nachádza hneď pred vstupom do našej strednej školy.  Toto centrum pohybu a zdravia je výsledkom spolupráce viacerých osôb, ktoré sa zasadili o jeho realizáciu.

Financovanie tohto projektu je zásluhou príspevkov z ROZVOJ n.f., ktoré svoju činnosť ukončilo a podporovatelia Duálky môžu po novom prispievať a pomáhať finančne rozvíjať vzdelávanie dospelých a žiakov prostredníctvom Občianskeho združenia Duálka. 

Za to všetko Vám patrí veľká vďaka.

Oficiálne informácie o OZ DUÁLKA

ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE: Zabezpečte si lepšiu budúcnosť a získajte kurz ZADARMO.
Viac info