English flag
Menu
+421 907 649 516 info@dualnaakademia.sk
Jána Jonáša 6179/5
841 08 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

Možnosti spolupráce

Trojuholník Trojuholník

Pre zamestnávateľov

 • výber a príprava žiakov v systéme duálneho vzdelávania
 • prax žiakov na pracovisku praktického vyučovania v Duálnej akadémii
 • odborná prax žiakov na pracovisku zamestnávateľa
 • modernizácia materiálno-technického zabezpečenia, možnosť zapožičania vybavenia od zamestnávateľov cez dnešný štatút “podnikovej školy”
 • nábor žiakov prostredníctvom Agentúrneho zamestnávateľa – Duálna akadémia
 • technické a iné odborné kurzy pre zamestnancov zamestnávateľa
 • rekvalifikácia zamestnancov
 • spolupráca pri zavádzaní nových zariadení a technológií
 • malé zákazky individuálnej kovovýroby

 

Pre základné školy

 • exkurzie do moderného tréningového centra Duálnej akadémii
 • výučba predmetu Technika na druhom stupni základných škôl
 • poradenstvo pri kariérovej orientácii žiakov

 

Pre stredné školy

 • odborný výcvik žiakov na pracovisku praktického vyučovania v Duálnej akadémii
 • kurzy pre učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku
 • spolupráca v programoch Erasmus+
 • odborné i športové súťaže žiakov

 

Pre vysoké školy

 • praktické cvičenia pre študentov v tréningovom centre Duálnej akadémie
 • spolupráca v programoch Erasmus+
 • podpora pri bakalárskych a diplomových prácach

 

Pre fyzické osoby a živnostníkov

 • odborné kurzy  (napr. elektrotechnické minimum § 21)
 • overovanie odbornej kvalifikácie
 • vzdelávanie a rekvalifikácie pre uchádzačov o zamestnanie
 • spolupráca v roli odborného trénera/ učiteľa / majstra odborného výcviku
 • možnosť perspektívneho zamestnania v Duálnej akadémii
 • možnosť odovzdať svoje dlhoročné skúsenosti mladým ako senior konzultant
ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE: Zabezpečte si lepšiu budúcnosť a získajte kurz ZADARMO.
Viac info