Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

ELEKTROTECHNIKA KURZY

ELEKTROTECHNICKÁ KVALIFIKÁCIA

TEÓRIA A ODBORNÁ PRAX V PRIATEĽSKEJ ATMOSFÉRE

Široká škála štúdijných oblastí, kvalitná teoretická výučba spojená s odbornou praxou a záverečnou skúškou so získaním elektrotechnickej kvalifikácie v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z.

Prípravný 400 h kurz a záverečná skúška §21

Prípravné školenie pre účely získania vyšších stupňov elektrotechnickej kvalifikácie §22 a §23 a záverečné skúšky

Dátové siete, optické siete a štrukturovaná kabeláž

Elektropožiarna signalizácia

Ochrana objektov a osôb pred účinkami atmosférickej elektriny

Meranie a regulácia (BMS) budov

Elektrotechnika základy

 • Základy elektrotechniky
 • Význam elektrotechniky
 • Základné bezpečnostné pravidlá
 • Úraz elektrickým prúdom
 • Účinky elektrického prúdu
 • Prvá pomoc, resuscitácia
 • Základné pojmy
 • Elektrický náboj, elektrické napätie, elektrický prúd, elektrický odpor
 • Meranie Kirchhoffové zákony
 • Jednosmerné napätie, striedavé napätie

Elektrotechnika kvalifikačný kurz (paragraf 21)

 • Princíp výroby a prenosu elektrickej energie
 • Účinky pôsobenia elektrického prúdu a napätia na rôzne materiály a ľudský organizmus
 • Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
 • Spôsob, návrh a vyhotovenie elektrických rozvodov a inštalácií
 • Elektrické stroje
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrickom zariadení
 • Negatívne účinky elektrostatickej energie
 • Záverečný test

Elektrické pohony a FM

 • Teória 3f motorov
 • Riadenie 3f motorov
 • Frekvenčný menič MoviFit-FC
 • Diagnostika porúch MoviFit-FC
 • Frekvenčný menič MoviPro
 • Diagnostika porúch MoviPro
 • Motion Studio
 • Ovládanie MoviPro pomocou S7 300
 • Rozsah: 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 8
 • Termín: dohodou
 • Cena na 1 účastníka: 300 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 50 dní
 • Maximálny počet účastníkov: 8
 • Termín: dohodou
 • Cena na 1 účastníka: 650 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 3 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 6
 • Termín: dohodou
 • Cena na 1 účastníka: 550 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019