Menu
+421 907 649 516 info@dualnaakademia.sk
Jána Jonáša 6179/5
843 06 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

Kvalita

Trojuhoľník Trojuhoľník Trojuhoľník
Logistika

JEDNODUCHO A PRAKTICKY – Školenia pre zamestnancov automobilového priemyslu z oddelení kvality, nákupu, vývoja, výroby a reklamácií.

 • Formel Q – Konkret a Spôsobilosť
 • Formel Q – Kvalifikačný program nové diely Integrál (QPNI)
 • Vedenie auditu dokumentácie D/TLD
 • Vykonávanie samoauditov podľa požiadaviek Formel Q
 • BeOn
 • Analýza chybných dielov z prevádzky
 • KPM + 8D Report
 • Vykonávanie auditu procesu podľa VDA 6.3 v praxi
 • Vykonávanie auditu produktu podľa VDA 6.5 v praxi
 • Implementácia vzorkovania dielov podľa VDA 2 v praxi
 • Riešenie problémov metódou 8D
 • PSCR- Zmocnenec pre bezpečnosť a konformitu produktu

Formel Q Konkret a Spôsobilosť

 • Oboznámenie sa s požiadavkami Formel Q Konkret a Formel Q spôsobilosť
 • Špecifické požiadavky jednotlivých značiek koncernu Volkswagen
 • Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia podľa Formel Q
 • Praktické príklady aplikácie v praxi
Rozsah: 2 dni
Maximálny počet účastníkov: 10
Cena na 1 účastníka:
Dohodou
Poznámka: Kurz je v štádiu prípravy. Dátum upresníme.

Formel Q - Kvalifikačný program nové diely Integrál (QPNI)

 • Oboznámenie sa s požiadavkami Formel Q Kvalifikačný program nové diely Integrál
 • Požiadavky, prístup a vyplňovanie QPN podľa fáz projektu (RG0 – RG7)
 • Dvojdňová produkcia a predanie projektu do série
 • Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia podľa QPNI
 • Praktické príklady aplikácie v praxi
Rozsah: 2 dni
Maximálny počet účastníkov: 10
Cena na 1 účastníka:
Dohodou
Poznámka: Kurz je v štádiu prípravy. Dátum upresníme.

Vykonávanie samoauditov podľa požiadaviek Formel Q

 • Úvod do problematiky
 • Pojmy, požiadavky a špecifiká koncernu VW, Formel Q
 • Vedenie samohodnotenia, cieľ, zadanie, postup, vyhodnotenie
 • Ako pracovať s dokumentom SL/ Praktické cvičenia
 • Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia
 • Tipy, skúsenosti a diskusia
Rozsah: 2 dni
Maximálny počet účastníkov: 10
Cena na 1 účastníka:
Dohodou
Poznámka: Kurz je v štádiu prípravy. Dátum upresníme.

PSCR-Zmocnenec pre bezpečnosť a konformitu produktu (nelicencovaný)

 • Oboznámenie sa s požiadavkami koncernu VW na bezpečnosť výrobkov
 • Požiadavky na bezpečnosť a konformitu produktu a ich vzťah k iným procesom, napr. vývoj produktu, FMEA, procesné a produktové audity
 • Manažment rizík, metódy na klasifikáciu rizika, reklamácie z poľa a zvolávanie nebezpečných produktov
 • Nadväznosť na požiadavky IATF 16949
 • Príklady a cvičenia na aplikáciu získaných vedomostí v praxi
Rozsah: 2 dni
Maximálny počet účastníkov: 10
Cena na 1 účastníka:
Dohodou
Poznámka: Kurz je v štádiu prípravy. Dátum upresníme.

Riešenie problémov metódou 8D

 • Postup na určenie koreňov príčin a implementáciu vhodného nápravného opatrenia
 • Postupy založené na PDCA cykle (Plan-Do-Check-Act).
 • Rôzne typy brainstormingu, grafickej analýzy procesu, diagramy príčin a následkov, mapy asociácií a techniky pre stanovenie priorít.
 • Popis problému, definovanie a overenie príčin, návrh a simulácia zavedenia riešení, vyhodnotenie.
Rozsah: 1 deň
Maximálny počet účastníkov: 10
Cena na 1 účastníka:
Dohodou
Poznámka: Kurz je v štádiu prípravy. Dátum upresníme.

KPM + 8D

 • Príprava a zadávanie podkladov do KPM
 • Časové riadenie KPM
 • Analýzy a opatrenia
 • Metóda 8D, postupnosť, obsah, spätná väzba opatrení
 • Praktické príklady aplikácie v praxi
Rozsah: 1 deň
Maximálny počet účastníkov: 10
Cena na 1 účastníka:
Dohodou
Poznámka: Kurz je v štádiu prípravy. Dátum upresníme.

Implementácia vzorkovania dielov podľa VDA 2 v praxi

 • Prehľad a súvislosti medzi príslušnými normami
 • Štruktúra 5. vydania VDA 2
 • Postup PPF, vzorkovanie, plánovanie a odsúhlasenie PPF, iniciačná matica, stupne predloženia, rozhodnutie o uvoľnení
 • Ošetrenie rizík v projekte PPF
 • Základné požiadavky na dokumentáciu
 • Prípadové štúdie, workshopy a nácvik aplikácie v praxi
Rozsah: 2 dni
Maximálny počet účastníkov: 10
Cena na 1 účastníka:
Dohodou
Poznámka: Kurz je v štádiu prípravy. Dátum upresníme.

Vykonávanie auditu procesu podľa VDA 6.3 v praxi (nelicencovaný)

 • Plánovanie auditov – vstupy, požiadavky, ciele
 • Metodika vedenia auditu so zohľadnením požiadaviek OEM (Original Equipment Manufacturer)
 • Využitie v praxi – skrátený audit
 • Postupy vedenia auditu, uplatnenie v praxi
 • Zodpovednosť managementu na výsledkoch auditov
 • Prípadové štúdie
 • Workshopy a nácvik aplikácie v praxi
Rozsah: 2 dni
Maximálny počet účastníkov: 10
Cena na 1 účastníka:
Dohodou
Poznámka: Kurz je v štádiu prípravy. Dátum upresníme.

Vykonávanie auditu produktu podľa VDA 6.5 v praxi

 • Príprava a plánovanie auditov produktu
 • Metodika vedenia a indikácia potenciálu nezhody
 • Postupy, metódy vykonávania auditu
 • Detekcia nezhôd, stanovenie klasifikácie závad
 • Priebeh a simulácia auditu
 • Prípadové štúdie
 • Workshopy a nácvik aplikácie v praxi
Rozsah: 1 deň
Maximálny počet účastníkov: 10
Cena na 1 účastníka:
Dohodou
Poznámka: Kurz je v štádiu prípravy. Dátum upresníme.

Analýza chybných dielov z prevádzky (NTF)

 • Proces analýzy chybných dielov
 • Proces určenia technického faktora (NTF)
 • Proces riešenia problému
 • Plánovanie procesu analýz
 • Proces neustáleho zlepšovania (KVP)
 • Informovanie zákazníka
Rozsah: 1 deň
Maximálny počet účastníkov: 10
Cena na 1 účastníka:
Dohodou
Poznámka: Kurz je v štádiu prípravy. Dátum upresníme.

BeOn (Bemusterung Online)

 • Úvod do problematiky
 • Pojmy, požiadavky a špecifiká koncernu VW
 • Užívateľské prostredie aplikácie BeOn
 • Tvorba vzorových správ, import dát a súborov
 • Práca s archívom
 • Tvorba IMDS, štruktúra, nadväznosť, zadanie IMDS
 • Tipy a skúsenosti
Rozsah: 1 deň
Maximálny počet účastníkov: 10
Cena na 1 účastníka:
Dohodou
Poznámka: Kurz je v štádiu prípravy. Dátum upresníme.

Vedenie auditu dokumentácie D/TLD

 • Úvod do problematiky
 • Pojmy, požiadavky a špecifiká koncernu VW, Formel Q
 • Katalóg otázok D/TLD auditu
 • Vzorové vyplnenie auditu D/TLD, praktické príklady
 • Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia
 • Tipy a skúsenosti
Rozsah: 2 dni
Maximálny počet účastníkov: 10
Cena na 1 účastníka:
Dohodou
Poznámka: Kurz je v štádiu prípravy. Dátum upresníme.

Požiadavky na pohľadové diely podľa VDA 16 v praxi

Obsah kurzu je v štádiu prípravy
Rozsah: 1 deň
Maximálny počet účastníkov: 10
Cena na 1 účastníka:
Dohodou
Poznámka: Kurz je v štádiu prípravy. Dátum upresníme.
Pravidelne školíme aj pracovníkov týchto spokojných firiem
ikea
slovnaft
volkswagen
porsche
faurecia
jaguar
kurzy
ODBORNÉ KURZY ZADARMO?
Vďaka odborným akreditovaným kurzom, ktoré Duálna akadémia ponúka, dokážete s ľahkosťou nájsť lepšie uplatnenie na trhu práce či získať kvalitnejšiu pozíciu u svojho zamestnávateľa. Naše kurzy otvárajú dvere všetkým, ktorí majú záujem rozširovať svoje schopnosti a znalosti. Vďaka jedinečnému projektu „Nestrať prácu - vzdelávaj sa“ môžete u nás absolvovať viacero kurzov odborného vzdelávania úplne ZADARMO.
Trojuhoľník Trojuhoľník
Mgr. Silvia Šrubařová
Organizátor vzdelávacích aktivít
Mgr. Silvia Šrubařová
4,2 star star star star star
54 Recenzií
Napísali o nás absolventi kurzov
Absolvovala som kurz PLC - začiatočník. Materiály boli urobené prehľadne, kurz zahŕňal niekoľko cvičení a teóriu. Inštruktor vysvetľoval dobre, avšak trochu rýchlo, bez predošlých skúseností s programovaním a bez znalostí matematiky (logiky) by to bolo zložité. Škola ponúka niekoľko kurzov, určite sa tam ešte vrátim. Čo ma prekvapilo, bolo vybavenie - absolútne špičkové a nečakané na strednú školu. Odporúčam. Katka
Absolvoval som školenie na PLC Simatic základy. Škola má prvotriedne vybavenie, inštruktor bol z praxe a veľmi odborný. Školenie malo veľmi málo teórie a veľmi prudký začiatok bez úvodnej teórie. Bez predchádzajúcej znalosti programovania a logických operácii by to bolo výrazne obtiažnejšie. Samotné cvičenia s dopravníkom boli ale veľmi zábavné a náučné. Inštruktor mal ochotu vysvetľovať aj veci mimo obsahu základného školenia. Ivan Kováč
Po dvoch týždňoch a absolvovaní štyroch kurzov v Duálnej akadémii som mudrejši, chápem súvislosti, objavil som podstatu, v mojom zamestnaní budem užitočnejší... Ďakujem lektorovi pneumatiky, hydrauliky, elektro-pneumatiky, elektro-hydrauliky Ing Igorovi Krucovčinovi nielen za jeho odbornost a čas naviac, ale aj ľudský prístup a nadšenie. Odporúčam a odporučím všetkym. ROMAN NOVOTNY
right icon Prečítať všetky recenzie
Trojuhoľník Trojuhoľník
Chcete sa aj vy stať absolventom niektorého z našich kurzov?
Zanechajte nám správu a my sa s vami radi spojíme a dohodneme detaily.