English flag
Menu
+421 907 649 516 info@dualnaakademia.sk
Jána Jonáša 6179/5
841 08 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

Overovanie kvalifikácií

Trojuholník Trojuholník

Duálna akadémia, a.z.p.o. a Súkromná stredná odborná škola automobilová-Duálna akadémia sú akreditovanými inštitúciami, ktoré sú spôsobilé overovať odbornú spôsobilosť v sektoroch Elektrotechnika, Automobilový priemysel a strojárstvo v rámci Systému overovania kvalifikácií (SOK).
Systém overovania kvalifikácii v SR je jedným z nástrojov, ktorý môže pomôcť tisíckam Slovákov lepšie sa uplatniť na trhu práce u nás, i v zahraničí.

Zavedenie tohto systému umožní, aby jednotlivec pri získaní novej kvalifikácie nemusel viackrát absolvovať obsahovo prekrývajúci sa vzdelávací program. Bude mať možnosť overenia nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií bez ohľadu na to, kde a ako boli získané, čiže aj praktickými skúsenosťami, prípadne samoštúdiom.

Okrem iného, Systém overovania kvalifikácií v SR umožní po autorizovanom preskúšaní získať doklad o kvalifikácii porovnateľný s dokladom z formálneho vzdelávania. K uvedenému je však potrebná legislatívna úprava.

ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE: Zabezpečte si lepšiu budúcnosť a získajte kurz ZADARMO.
Viac info