English flag
Menu
+421 907 649 516 info@dualnaakademia.sk
Jána Jonáša 6179/5
841 08 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

Mladí architekti v Duálnej Akadémii – Prepájanie teórie s praxou

Mladí architekti v Duálnej Akadémii - Prepájanie teórie s praxou

Veľa sa hovorí o vzdelávaní na rôznych úrovniach. Ešte častejšie sa skloňuje kvalita vzdelávania a s ňou spojený nedostatok financií v tomto rezorte.

Menej sa spomínajú možnosti spolupráce medzi strednými a vysokými školami. Tie si vedia vzájomne pomôcť svoji zdrojmi (nemusia byť vždy materiálne), skúsenosťami, ústretovosťou a tak spojením síl nájdu prieniky, ktoré sú prínosom hlavne pre študentov.

Jedným z krásnych príkladov je téma ročníkovej práce študentov FAD STU (Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity). Inšpiráciou na prípravu architektonických návrhov sa stal pôvodny a nevyužitý priestor na strednej odbornej škole zvanej Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna Akadémia. Mnohí ju si ju pamätajú pod názvom „Bazkárske učilište“ alebo „Učilište Jonáška“.

Od roku 2016 Duálna Akadémia, tak ako jej názov napovedá, vyučuje svojich študentov v systéme duálneho vzdelávania.

Napriek tomu, že veľká časť priestorov bola zrekonštruovaná a vybavená, aby bolo umožnené študentom získavať praktické skúsenosti na čo najmodernejších zariadeniach, aj kvôli veľkorysej metráži, stále existujú miestnosti, ktoré neprešli rekonštrukciou. Takým je štedrý priestor, ktorý ostal zakonzervovaný v čase. Pôvodný priestor ešte z čias BAZ sa nachádza cestou medzi modernými dielňami (kde prebieha praktická výuka) a školou (teoretickou časťou).

Predsedníčka Duálnej Akadémia, RNDr. Renáta Valeková, ktorá sa zasnívala a vyjadrila túžbu jedného dňa vytvoriť v nej „obývačku“ – komunitný priestor pre účely interné (DA), ale aj pre verejnosť napr. na účely prednášok, besied a pod. Bez ohľadu na fakt, že v súčasnosti sa jednalo skôr o túžbu, viacerí kolegovia sa zasnívali a pohrávali sa s ňou. Prvou veľkou prekážkou bola  vizualizácia „obývačky“.

Spolupráca vznikla tak, že Duálka oslovila FAD s dotazom možnosti nového dizajnu vytvoreného ich študentami v rámci výuky na vysokej škole.

Ako to býva, príbehy sa pomocou viacerých rozprávačov dopĺňajú. Podľa slov Mgr. Mariany Mlčúchovej bol prvým iniciátorom kontaktu medzi Duálnou Akadémiou a FAD STU Martin Mihalec, vtedy čerstvá posila na Duálke. Ten neváhal a spomenul „nevyužitý“, ale charizmatický priestor svojmu známemu z Fakulty architektúry a dizajnu. Pán Mjartan prezradil informáciu ďalej Ing. Dušanovi Kočlíkovi ArtD.

„Pri obhliadke videl priestor náš kolega z Ústavu dizajnu, ktorý ma ihneď informoval, že našiel niečo zaujímavé. Keď mi poslal fotografie, bolo jasné, že máme pred sebou sľubný a jedinečný priestor a že na ňom máme záujem pracovať. S pani Mgr. Mlčúchovou sme si začali vymieňať maily a pripravili zadanie. Duálna Akadémia už mala predstavu čo by malo z miestnosti vzniknúť a tak do seba všetky okolnosti zapadli. Vyšlo z toho myslím si atraktívne zadanie a ako možno vidieť na výsledkoch, aj študentov to bavilo. Priestor je ako zelená lúka, ktorá nemá limity a môžete v ňom vymyslieť čokoľvek. Zároveň boli zadané mantinely dobre uchopiteľné a preto sa na úlohe dalo „vyblázniť“ a pritom zostať aj dosť racionálny,” doplnil Ing. Kočlík, ArtD.

Následne na augustovom stretnutí prišlo k dohode o spolupráci medzi DA a FAD STU a uzatvorila sa zmluva.

Na jeseň 2022 študenti piateho ročníka FAD STU dostali za úlohu v rámci ročníkovej práce pripraviť návrhy na jej revitalizáciu a znovuuvedenie do života. Na začiatku prišli študenti na obhliadku a po obdržaní všetkých potrebných podkladov k existujúcemu stavu a pod vedením pedagógov z FAD 10 študenti vytvorili svoje projekty, ktoré následne na fakulte obhájili a v stredu 18. januára 2023 odprezentovali aj na pôde Duálnej Akadémie.

Účasťou nás poctila pani zástupkyňa starostu MČ Devínska Nová Ves, Beata Janatová.

V mene Duálnej Akadémie boli prítomní: predsedníčka RNDr. Renáta Valeková, vedúci odborného vzdelávania Ing. Milan Ráchela, riaditeľka školy Mgr. Veronika Arpášová, iní zamestnanci Duálnej Akadémie ako aj zástupcovia žiakov a pedagógov

Za STU: Ing. Dušan Kočlík ArtD., arch. Katarína Morávková, PhD., Ing. arch. Igor Salcer, ArtD., Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.

Prezentujúci študenti:

Laura Sasváriová

Barbora Černáková

Lucia Frančeková

Anna Gergelyová

Karolína Kovárová

Ivana Palušová

Karin Labašová

Viktória Mikitková

Jana Vlčková

Makety spolu s plagátmi boli vystavené v priestoroch DA do konca januára. Prezentácia prebehla v príjemnej atmosfére priamo v  priestore, ktorý bol predmetom zadania sprevádzaný živou diskusiou medzi zúčastnenými. Následne prebehla online interná anketa, hlasovanie, o „najlepší“ návrh. Hlasovať mohli žiači, pedagógovia a zamestnanci Duálnej Akadémie.

Výsledky hlasovania boli oficiálne oznámené na pôde FAD STU počas Noci Architektov 8. februára 2023. Autorkou návrhu s najväčším počtom všetkých hlasov je Viktória Mikitková, ktorej osobne gratulovala zástupkyňa Duálnej Akadémie a odovzdala jej malé ocenenie a upomienkový predmet od Duálnej Akadémie.

“Sme nadšení, že spolupráca sa podarila a že študenti FAD STU mali možnosť využiť a posunúť svoje vedomosti ďalej na konkrétnom zadaní, na reálnom priestore. Rovnako i spätná väzba z výsledkov ankety im poskytla cenný stret s realitou preferencií klienta,” konštatoval Ing. Kočlík Art.D.

„Cieľom duálneho vzdelávania je prepájanie teórie s praxou a práve túto cennú skúsenosť mali možnosť získať aj mladí študenti architektúri. Duálna Akadémia nie je iba stredná škola, ktorá vychováva budúcich odborníkov. V júni 2022 ako prvá na Slovensku splnila prísne podmienky a následne jej Asociácia priemyselných zväzov a dopravy v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou udelili Certifikát pre „Nadpodnikové Vzdelávacie Centrum pre automobilový priemysel, strojárstvo, elektrotechniku a automatizáciu“, v skratke NVC. Jednou z úloh NVC je spolupráca s vysokými školami formou vzájomnej odbornej podpory a rozvoja svojich pedagógov a študentov. Svojim novým statusom NVC Duálna Akadémia potvrdila, že zabezpečuje inovatívne a kvalitné odborné vzdelávanie pre dospelých i žiakov,“ hovorí manažérka vzdelávania Duálnej Akadémie, Mgr. Mariana Mlčúchová.

“Treba veriť, že budúcnosť umožní Duálnej Akadémii priblížiť sa k splneniu snu a jeden z projektov sa zrealizuje, zočí svetlo sveta a stane sa priestorom, z ktorého budú mať úžitok nielen žiaci Duálnej Akadémie, ale aj lokálna komunita v Devínskej Novej Vsi prípadne v širšom okolí,” uzatvorila RNDr. Renáta Valeková, predsedníčka Duálnej Akadémie.

 

Galéria

ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE: Zabezpečte si lepšiu budúcnosť a získajte kurz ZADARMO.
Viac info