English flag
Menu
+421 907 649 516 info@dualnaakademia.sk
Jána Jonáša 6179/5
841 08 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

Oficiálny príhovor novej pani riaditeľky školy Ing. Anny Špačekovej

Oficiálny príhovor novej pani riaditeľky školy Ing. Anny Špačekovej

2. mája 2023 sa zišla celá škola, študenti, pedagogický aj nepedagogický personál, aby privítali novú pani riaditeľku – Ing. Annu Špačekovú, ktorá je u nás na zástup Mgr. Veroniky Arpášovej počas jej materskej dovolenky.

Predsedníčka RNDr. Renáta Valeková privítala novú pani riaditeľku do tímu Duálky a študenti ju po príhovore odmenili búrlivým potleskom. Tešíme sa, že vidíme rovnako spoločnú víziu, hodnoty a misiu Duálnej Akadémie.

„Dovoľte mi, aby som sa predstavila – volám sa Anna Špačeková, som absolventkou Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde som absolvovala aj doplnkové pedagogické štúdium. Pracovala som na rôznych pozíciách – ako programová riaditeľka nadácie na podporu malého a stredného podnikania, na marketingu veľkej americkej korporácie ako produktový manažér, neskôr manažér komunikácie, vo švajčiarskej konzultantskej spoločnosti ako tréner rozvoja ľudských zdrojov, osem rokov na Spojenej škole Novohradská – Gymnáziu J.Hronca v Bratislave, z toho tri roky ako Head of IB Programmes (medzinárodného programu International Baccalaureate) a vyskúšala som si aj regionálne školstvo – dva roky ako zástupkyňa riaditeľky na ZŠ v Lozorne.

Mala som veľkú radosť, keď ma po náročnom výberovom konaní vybrali na pozíciu riaditeľky SSOŠA – DA, pretože vízia Duálnej Akadémie ma veľmi oslovila: byť popredným, moderným, prosperujúcim a inšpirujúcim centrom vzdelávania a cesta, ktorou sa chceme uberať, vedie cez ľudskosť, otvorenú komunikáciu, zodpovednosť, vytrvalosť, nadšenie a profesionalitu. Ale aby to nneboli len prázdne slová, musia byť pretavené do činov –  a latka je nastavená vysoko, takže bude treba vynaložiť isté – nemalé úsilie, aby sme to dosiahli.

Podľa mňa úplným základom úspešného fungovania akéhokoľvek spoločenstva ľudí sú dobré vzťahy – ako sa k sebe navzájom správame. Rešpekt, zodpovednosť a spolupráca sú nesmierne dôležité. Zvlášť študentom by som rada pripomenula, že dobré správanie je správne – a nevhodné správanie je neakceptovateľné. Myslite prosím aj na to, že ak sa napríklad niečo zničí, poškodí, musí sa to nahradiť a vynaložené prostriedky môžu chýbať inde – na škodu všetkých.

Dôležité so OBYČAJNÉ veci – chodiť poriadne do školy, chodiť do školy a na prax načas a keď už je človek v škole, byť prítomný nielen telom, ale aj duchom – teda zapájať sa a pracovať.

Chcem vás povzbudiť aj k zapájaniu sa do aktivít a využívať možnosti, ktoré vám škola ponúka. Úspechy sa odzrkadľujú na všetkých, na reputácii školy a na hodnote každého jedného z vás. Spomeniem Daniela Kádeka a jeho úspech v súťaži Young Car Mechanic – uspel v konkurencii nie desiatok, ale stoviek súťažiacich a urobil radosť a dobré meno sebe, ale aj nám všetkým. Na Edupage som videla aj hrdé tváre tímu študentov, ktorí postavili buginu s burácajúcim motorom – skvelé!

Takéto aktivity vám pomáhajú získavať nové zručnosti, rozvíjať svoje záľuby, zoznámiť sa s novými ľuďmi – no nielen to. Učíte sa pri nich správne komunikovať a spolupracovať, dokonca viesť tím, získať rešpekt a aj sebaúctu – to všetko je užitočné pre vašu budúcu profesionálnu kariéru – a o to predsa škole ide, pripraviť vás dobre do života.

Preto nemôžem nespomenúť výzvy, ktoré stoja pred nami všetkými – musíme udržať krok s rapídne sa meniacimi technológiami, aj so smerovaním ekonomiky. V tejto chvíli nie je pravý čas hovoriť o tom viac, ale musíme sa tomu venovať. A ja som v tomto smere optimista.

Chcem vás povzbudiť k tomu, aby ste sa – ktokoľvek – neváhali na mňa obrátiť, hovoriť so mnou o vašich nápadoch alebo starostiach – moje dvere budú vždy otvorené.

Som naozaj vďačná celému tímu Duálnej Akadémie na čele s pani RNDr. Renatou Valekovou, kolegom a všetkým zamestnancom za srdečné privítanie a podporu, ktorú mi vyjadrujú. Som si istá, že v takejto pozitívnej atmosfére sa nám spoločným úsilím bude dariť premeniť víziu DA na skutočnosť.“

Ing. Anna Špačeková