English flag
Menu
+421 907 649 516 info@dualnaakademia.sk
Jána Jonáša 6179/5
841 08 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

Audi Hungaria navštívilo Duálnu Akadémiu: Črtá sa nová cezhraničná spolupráca?

Audi Hungaria navštívilo Duálnu Akadémiu: Črtá sa nová cezhraničná spolupráca?

🇬🇧 English below
______________
🇸🇰 Sme veľmi radi, že Duálna Akadémia mala príležitosť byť súčasťou obrovskej výmeny skúseností so zástupcami Audi Hungaria Zrt. a Volkswagen Slovakia.

Odprezentovali sme im nielen naše priestory, ale mohli sme spoločne prebrať aj dôležité témy v oblasti duálneho vzdelávania a vzdelávania dospelých. Diskutovali sme aj o strategickom rozvoji, elektromobilite a najmä o možnostiach spolupráce.

Ďakujeme zástupcom z Audi Hungaria Zrt: Emil Kauschitz, Kitti Kristóf-Széker, Miklós G., Zoltán Lérant, Marianna Dreska za túto inšpiratívnu diskusiu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ďakujeme Kai-Stefan Linnenkohl z Volkswagen Slovakia za neutíchajúcu podporu a v neposlednom rade vďaka patrí aj zúčastneným zástupcom z Duálnej Akadémie Renáta Valeková, Milan Ráchela, Martin Mihalec, Natália Segura, Mariána Mlčúchová, ktorí sa hosťom venovali.
_____

🇬🇧 At Dual Academy, we are happy and grateful for the opportunity to be part of a huge exchange of experience with representatives of AUDI HUNGARIA Zrt. and Volkswagen Slovakia.

We not only presented our premises to them, but we could also jointly discuss important topics in the field of dual education and adult education. We also discussed strategic development, electromobility, and especially the possibilities of cooperation.

We thank the representatives from AUDI HUNGARIA Zrt: Emil Kauschitz, Kitti Kristóf-Szekér, Miklós G., Zoltán Léránt, Marianna Dreska for the inspiring discussion, and we look forward to further cooperation.

We thank Kai-Stefan Linnenkohl from Volkswagen Slovakia for his continuous support, and last but not least, thanks also to representatives of Dual Academy, Renata Valekova, Milan Ráchela, Martin Mihalec, Natalia Segura, Mariana Mlčúchová, who attended to the guests.