English flag
Menu
+421 907 649 516 info@dualnaakademia.sk
Jána Jonáša 6179/5
841 08 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

Vzácna návšteva v Duálnej Akadémii, Prof. PhDr. Iveta Radičová

Vzácna návšteva v Duálnej Akadémii, Prof. PhDr. Iveta Radičová
Do Duálnej Akadémie zavítala vzácna návšteva Prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. a Ing. Peter Beck.
Na pôde našej školy odprezentovali projekt „Technické škôlky,“ ktorého cieľom je vzbudiť u detí záujem o techniku a prírodovedné poznanie, podporiť celkovú technickú a vedeckú gramotnosť, zlepšiť schopnosť porozumieť základným poznatkom vedy a techniky a uvedomovať si, ako prakticky ovplyvňujú život každého z nás.
Na stretnutí sa rozprávalo o možných formách spolupráce, hľadaní prienikov a vzájomnej pomoci a podpory s cieľom zlepšovať technické vzdelávanie na Slovensku.
Pani Prof. PhDr. Radičová, PhD. sa stretla s našimi študentmi, ktorí sa jej návšteve a záujmu veľmi potešili, prešla si priestory Duálnej Akadémie a spoločne diskutovali na rôzne témy.  Pozrite si fotografie a zistite, ako stretnutie prebiehalo.
Viac o projekte Technické škôlky nájdete tu  https://technickeskolky.sk/
Za odprezentovanie projektu Technické škôlky ďakujeme Prof. PhDr. Ivete Radičovej, PhD. a Ing. Petrovi Beckovi. Za Duálnu Akadémiu sa stretnutia zúčastnili predsedníčka Duálna Akadémia RNDr. Renata Valekova, Mariana Mlčúchová, Milan Ráchela a Natalia Segura. Z Nadácia Volkswagen Slovakia, nášho dlhodobého partnera, boli účastní Alexandra Pappová a Boris Michalik. Prezentácie sa zúčastnili pani riaditeľka materskej škôlky Radoslava Gavrilovová a pani učiteľka Mária Šoltésová.

Galéria