English flag
Menu
+421 907 649 516 info@dualnaakademia.sk
Jána Jonáša 6179/5
841 08 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

Duálna Akadémia plánuje vyučovať bilingválne v novom odbore technické lýceum

Duálna Akadémia plánuje vyučovať bilingválne v novom odbore technické lýceum

S aktuálnym nedostatkom odborníkov na trhu s technickým vzdelaním a jazykovou kompetenciou sme sa rozhodli vyjsť v ústrety potrebám trhu práce. Bilingválne technické lýceum je spojením technického vzdelávania a schopnosti komunikovať v dvoch jazykoch, čím dosiahneme jazykovo zdatných profesionálov, ktorí budú ovládať najnovšie trendy, zabezpečenia a technológie.

__

ZAČÍNAME VYUČOVAŤ V NOVOM ODBORE BILINGVÁLNE TECHNICKÉ LÝCEUM
_

Hoci bilingválne technické lýceum nebude patriť pod duálny systém, bude mať aj výhody duálneho vzdelávania. Nový odbor, ktorý plánujeme otvoriť, je určený pre študentov a študentky so záujmom o udržateľné zdroje energií, technické a ekonomické vedy či informatiku. Žiaci sa prioritne pripravujú na vysokoškolské štúdium technického smeru, ale získaná kvalifikácia im umožní uplatniť sa ako kvalifikovaní technickí pracovníci v priemyselných odvetviach národného hospodárstva už po ukončení strednej školy.

Absolventi získajú akademicky širšie a komplexnejšie vzdelanie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a budú schopní vykonávať práce technického, ekonomického a organizačného charakteru. Dokážu riešiť technické problémy, kriticky myslieť, analyzovať problémy, hľadať rôzne spôsoby a riešenia. Sú schopní samostatnej práce i práce v tíme a dokážu sa vzdelávať v odbornej literatúre v anglickom jazyku, čo im umožní uplatniť sa na domácom i zahraničnom pracovnom trhu.

__

ZAČÍNAME VYUČOVAŤ V NOVOM ODBORE BILINGVÁLNE TECHNICKÉ LÝCEUM
_

Bratislavský župan Juraj Droba vyzdvihol aktuálny problém, ktorému čelia rodičia a študenti v súvislosti s prijímaním na gymnázia.

S nedostatočným počtom miest a zvýšeným dopytom sa situácia stáva náročnou pre študentov, ktorí by radi pokračovali na strednej škole s dôrazom na akademické vzdelanie. Poukázal taktiež na dôležitosť rozhodnutia, ktorému čelia študenti pri výbere strednej školy a formovaní svojej budúcej pracovnej perspektívy. Napriek urobeným krokom je však situácia ešte stále náročná pre žiakov s výbornými výsledkami, ktorí sa často nedostanú na gymnázia.

Situácia si momentálne vyžaduje viac ako len nárast miest na gymnáziach a nie je to jediný krok, ktorý Bratislavský samosprávny kraj podniká. Diskutuje sa o potrebe nájsť „zlatý stred“ medzi výberom akademickej a odbornej dráhy.

Zdroj

Deviataci majú posledné týždne na rozmyslenie, ktorým smerom sa vydajú a ktoré rozhodnutie zmení ich život.

__

ZAČÍNAME VYUČOVAŤ V NOVOM ODBORE BILINGVÁLNE TECHNICKÉ LÝCEUM
_

 

Je dôležité zdôrazniť, že plány Duálnej Akadémie na spustenie bilingválneho technického lýcea v školskom roku 2024/2025 podliehajú schváleniu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Sme, že sa nám to podarí a zabezpečíme šikovným mladým ľuďom získanie úspešnej budúcnosti v technickom smere. O schválení a spustení bilingválneho technického lýcea vás budeme priebežne informovať.

Galéria