English flag
Menu
+421 907 649 516 info@dualnaakademia.sk
Jána Jonáša 6179/5
841 08 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

Spolupráca s políciou

Spolupráca s políciou

Ešte na jeseň 2022 vedenie školy a školská psychologička Mgr. Zuzana Hrdinová naštartovali intenzívnu spoluprácu s preventistami a odborníkmi Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislava a Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV.

V rámci preventívnych aktivít sme sa venovali v triedach aj týmto témam:

  • Látkové a nelátkové závislosti
  • Trestnoprávna zodpovednosť a kyberbezpečnosť

Tešíme sa, že tieto prednášky mali úspech aj u samotných študentov. S policajtmi aktívne diskutovali a overovali si rozličné informácie, dokonca sa pýtali aj ako riešiť konkrétne situácie zo svojho života.

Referenta špecialistu prevencie Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV por. Mgr. Martina Masára sme sa spýtali ako hodnotí priebeh spolupráce so študentami Duálnej Akadémie.

  • Ako ste vnímali žiačky a žiakov na našej škole počas prevencií – sú skôr aktívnejší alebo tichší? (je niečo, na čo spomínate? Niečo veselé?)

Žiaci vo Vašej škole sú práve v tom veku, kedy potrebujú počuť aj iný názor, aj keď nie každý to dal najavo. Myslím že Vami zvolené témy boli prínosom a bolo to vidieť aj na spolupráci v triedach. Každá trieda bola samozrejme iná, niekde bola aktivita väčšia, v inej triede menšia, ale keď to zhrniem tak bolo viac aktívnejších žiakov. Bolo potrebné, aby pochopili zámer a po pár minútach rozhovorov sa pridali aj menej komunikatívni. Vzájomné spoznávanie je proces, je normálne, že zo začiatku mohli mať nedôveru a odstup ale teší ma, že po pár rozhovoroch sa komunikácia zlepšila a boli viac prístupní otvorenej debate.

  • Čo sa vám počas stretnutí s triedami páčilo? Je niečo, čo u nich oceňujete?

Oceňujem práve tú dôveru, ktorú sme si získali u študentov. Možno nie u všetkých ale bolo vidieť, že postupne dostávali odvahu aj ďalší študenti položiť rôzne otázky. A vôbec mi nevadilo, ak ich otázky neboli k priamo diskutovanej téme.

  • O čo sa zaujímali žiaci najviac? Čím žijú? Akými témami? (kľudne aj všeobecne, čím žijú mladí ľudia- s čím sa stretávate v rámci polície najviac …možno počas leta….)

Nie je ľahké odpovedať na túto otázku, ale myslím že sú to témy medziľudských vzťahov a teda viac tých na sociálnych sieťach, vo virtuálnom  priestore, životy iných ľudí, známych ľudí, celebrít, youtuberov, influencerov. Také odchádzanie od bežnej reality, presúvanie pozornosti zo seba na iných ľudí. Nie je to záležitosť iba vašej školy, ale dospievajúcich všeobecne.

  • Čo si myslíte, ktoré témy v prevencii môžu byť pre našu školu užitočné? (napr. od jesene 2023 a prípadne aj prečo? )

Asi za najviac dôležitú tému považujem rozvoj samostatného myslenia, uvažovania, riešenia problémov. Neprivlastňovanie si názorov iných, už spomínaných celebrít a influencerov a podobne. A to je možné riešiť práve rozvojom kritického myslenia o ktorom som  sa viackrát zmienil na hodinách. Viem, že pre veľa dospievajúcich a aj dospelých je jednoduchšie prijať názor iných, napríklad autorít alebo iných  verejne činných osôb, ale myslím že je lepšie používať svoju hlavu.

Témy ako napríklad diskriminácia, extrémizmus, radikalizácia, prípadne hoaxy a dezinformácie na internete sú tiež aktuálne a je dobré im venovať pozornosť.

  • Máte tip pre žiakov, ako zvládnuť letné prázdniny bezpečne? (tip na nejaké činnosti, aktivity, kluby,..čokoľvek)

Žiakom odporúčam vymeniť počítačové hry za šport a pohyb v prírode a to nielen cez prázdniny 🙂 Čas využívať zmysluplne. Téma bezpečne počas prázdnin je na samostatnú prednášku alebo diskusiu, avšak viac je žiadaná na základných školách, keď mladšie deti musia neraz zostávať same doma, pokiaľ rodičia neprídu z práce.

  • Máte tip pre rodičov, ako s mladými ľuďmi fungovať v zdravých vzťahoch aj počas letných mesiacov? (Na čo majú dať pozor, čo si majú všímať…)

Rodičom odporúčam viac komunikovať so svojimi deťmi, zaujímať sa o ich problémy, spoločne hľadať riešenia. Najcennejšie čo môžu rodičia venovať svojim deťom je čas. Spoločne strávený čas. Všímať si treba podozrivé, neobvyklé správanie u detí, ktoré môže byť  spôsobené práve aj nezáujmom zo strany rodičov, čo môže neraz vyústiť do úzkostných stavov alebo apatie. V horšom prípade potom deti hľadajú útočisko mimo rodiny v pochybných partiách na sídlisku, kde môžu ľahko skĺznuť napríklad aj k užívaniu omamných látok.

Tému kyberbezpečnosti sme sa rozhodli prehĺbiť a tak v spolupráci so skúseným odborníkom na digitálnu identitu z firmy Accenture, Pavlom Hriňom sme vytvorili diskusiu Follow-up – Bezpečne na nete.

Tému bezpečného online správania vidíme na škole ako stále veľmi aktuálnu, veď mobily máme skoro stále po ruke (postujeme na sociálnych sieťach, nakupujeme online alebo hráme hry…) a všade, kde sme online, sme určitým spôsobom zraniteľní. K spolupráci sme preto prizvali človeka z fachu. Pavol, žiakom prvých ročníkov a jednej triede tretiakov ukázal na príkladoch ako odlíšiť falošné správy alebo ako si správne chrániť heslo. Žiaci sa aktívne zapájali a posudzovali, čo je “real“ a čo je „fake“ v e-mailoch, SMS správach, postoch na sociálnych sieťach. Pavol žiakov ocenil, povzbudil, zažartoval, odborné know-how prepojil s príkladmi, ktoré nie sú ustrelené mimo realitu, ale také tie „zo života“ mladých ľudí. Celkovo preškolil 96 mladých ľudí. V preventívnych aktivitách a v diskusiách s odborníkmi budeme rozhodne pokračovať aj v novom školskom roku.