Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

KVALITA

JEDNODUCHO A PRAKTICKYŠkolenia pre zamestnancov automobilového priemyslu z oddelení kvality, nákupu, vývoja, výroby a reklamácií.

Formel Q – Konkret a Spôsobilosť

Formel Q – Kvalifikačný program nové diely Integrál (QPNI)

Vedenie auditu dokumentácie D/TLD

Vykonávanie samoauditov podľa požiadaviek Formel Q

BeOn

Analýza chybných dielov z prevádzky

KPM + 8D Report

Vykonávanie auditu procesu podľa VDA 6.3 v praxi

Vykonávanie auditu produktu podľa VDA 6.5 v praxi

Implementácia vzorkovania dielov podľa VDA 2 v praxi

Riešenie problémov metódou 8D

PSCR- Zmocnenec pre bezpečnosť a konformitu produktu

Formel Q Konkret a Spôsobilosť

Viac info v katalógovom liste
 • Oboznámenie sa s požiadavkami Formel Q Konkret a Formel Q spôsobilosť
 • Špecifické požiadavky jednotlivých značiek koncernu Volkswagen
 • Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia podľa Formel Q
 • Praktické príklady aplikácie v praxi

Formel Q - Kvalifikačný program nové diely Integrál (QPNI)

Viac info v katalógovom liste
 • Oboznámenie sa s požiadavkami Formel Q Kvalifikačný program nové diely Integrál
 • Požiadavky, prístup a vyplňovanie QPN podľa fáz projektu (RG0 – RG7)
 • Dvojdňová produkcia a predanie projektu do série
 • Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia podľa QPNI
 • Praktické príklady aplikácie v praxi
 • Dĺžka kurzu : 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín kurzu: Dohodou
 • Cena na 1 účastníka : 420 EUR bez DPH

Poznámka : v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 24.-25.10.2022
 • Cena na 1 účastníka : 420 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

Vedenie auditu dokumentácie D/TLD

Viac info v katalógovom liste
 • Úvod do problematiky
 • Pojmy, požiadavky a špecifiká koncernu VW, Formel Q
 • Katalóg otázok D/TLD auditu
 • Vzorové vyplnenie auditu D/TLD, praktické príklady
 • Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia
 • Tipy a skúsenosti

Vykonávanie samoauditov podľa požiadaviek Formel Q

Viac info v katalógovom liste
 • Úvod do problematiky
 • Pojmy, požiadavky a špecifiká koncernu VW, Formel Q
 • Vedenie samohodnotenia, cieľ, zadanie, postup, vyhodnotenie
 • Ako pracovať s dokumentom SL/ Praktické cvičenia
 • Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia
 • Tipy, skúsenosti a diskusia
 • Dĺžka kurzu : 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín kurzu: 03.-04.10.2022
 • Cena na 1 účastníka : 420 EUR bez DPH

Poznámka : v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 10.-11.10.2022
 • Cena na 1 účastníka : 420 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

BeOn (Bemusterung Online)

Viac info v katalógovom liste
 • Úvod do problematiky
 • Pojmy, požiadavky a špecifiká koncernu VW
 • Užívateľské prostredie aplikácie BeOn
 • Tvorba vzorových správ, import dát a súborov
 • Práca s archívom
 • Tvorba IMDS, štruktúra, nadväznosť, zadanie IMDS
 • Tipy a skúsenosti

Analýza chybných dielov z prevádzky (NTF)

Viac info v katalógovom liste
 • Proces analýzy chybných dielov
 • Proces určenia technického faktora (NTF)
 • Proces riešenia problému
 • Plánovanie procesu analýz
 • Proces neustáleho zlepšovania (KVP)
 • Informovanie zákazníka
 • Rozsah: 1 deň
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 28.11.2022
 • Cena na 1 účastníka : 250 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 1 deň
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 12.10.2022
 • Cena na 1 účastníka : 250 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

KPM + 8D

Viac info v katalógovom liste
 • Príprava a zadávanie podkladov do KPM
 • Časové riadenie KPM
 • Analýzy a opatrenia
 • Metóda 8D, postupnosť, obsah, spätná väzba opatrení
 • Praktické príklady aplikácie v praxi

Vykonávanie auditu procesu podľa VDA 6.3 v praxi (nelicencovaný)

Viac info v katalógovom liste
 • Plánovanie auditov – vstupy, požiadavky, ciele
 • Metodika vedenia auditu so zohľadnením požiadaviek OEM (Original Equipment Manufacturer)
 • Využitie v praxi – skrátený audit
 • Postupy vedenia auditu, uplatnenie v praxi
 • Zodpovednosť managementu na výsledkoch auditov
 • Prípadové štúdie
 • Workshopy a nácvik aplikácie v praxi
 • Rozsah: 1 deň
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 29.11.2022
 • Cena na 1 účastníka : 250 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 17.- 18.10.2022
 • Cena na 1 účastníka : 390 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

Vykonávanie auditu produktu podľa VDA 6.5 v praxi

(nelicencovaný kurz)

Viac info v katalógovom liste
 • Príprava a plánovanie auditov produktu
 • Metodika vedenia a indikácia potenciálu nezhody
 • Postupy, metódy vykonávania auditu
 • Detekcia nezhôd, stanovenie klasifikácie závad
 • Priebeh a simulácia auditu
 • Prípadové štúdie
 • Workshopy a nácvik aplikácie v praxi

Implementácia vzorkovania dielov podľa VDA 2 v praxi

(nelicencovaný kurz) 

Viac info v katalógovom liste
 • Prehľad a súvislosti medzi príslušnými normami
 • Štruktúra 5. vydania VDA 2
 • Postup PPF, vzorkovanie, plánovanie a odsúhlasenie PPF, iniciačná matica, stupne predloženia, rozhodnutie o uvoľnení
 • Ošetrenie rizík v projekte PPF
 • Základné požiadavky na dokumentáciu
 • Prípadové štúdie, workshopy a nácvik aplikácie v praxi
 • Rozsah: 1 deň
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 19.10.2022 
 • Cena na 1 účastníka : 230 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 07.-08.11.2022
 • Cena na 1 účastníka : 390 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

Riešenie problémov metódou 8D

Viac info v katalógovom liste
 • Postup na určenie koreňov príčin a implementáciu vhodného nápravného opatrenia
 • Postupy založené na PDCA cykle (Plan-Do-Check-Act).
 • Rôzne typy brainstormingu, grafickej analýzy procesu, diagramy príčin a následkov, mapy asociácií a techniky pre stanovenie priorít.
 • Popis problému, definovanie a overenie príčin, návrh a simulácia zavedenia riešení, vyhodnotenie.

PSCR-Zmocnenec pre bezpečnosť a konformitu produktu (nelicencovaný)

Viac info v katalógovom liste
 • Oboznámenie sa s požiadavkami koncernu VW na bezpečnosť výrobkov
 • Požiadavky na bezpečnosť a konformitu produktu a ich vzťah k iným procesom, napr. vývoj produktu, FMEA, procesné a produktové audity
 • Manažment rizík, metódy na klasifikáciu rizika, reklamácie z poľa a zvolávanie nebezpečných produktov
 • Nadväznosť na požiadavky IATF 16949
 • Príklady a cvičenia na aplikáciu získaných vedomostí v praxi
 • Rozsah: 1 deň
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: Dohodou
 • Cena na 1 účastníka: 210 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 12.-13.12.2022
 • Cena na 1 účastníka: 390 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

Požiadavky na pohľadové diely podľa VDA 16 v praxi

 • Obsah kurzu je v štádiu prípravy
 • Rozsah: 1 deň
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: ONLINE 04.11.2022
 • Cena na 1 účastníka: 230 EUR bez DPH

AKCIOVÁ PONUKA

Pri účasti 2 a viacerých účastníkov 

z jednej spoločnosti

 Vám poskytneme zľavu 5%

PRIHLÁSTE SA

Vyplňte prosím údaje nižšie a my sa Vám spätne ozveme. Radi Vám poradíme s výberom kurzu a doladíme detaily na mieru. Ak si nakoniec nevyberiete, nič sa nedeje. Nebudeme Vás do ničoho nútiť. Ide o nezáväzné prihlásenie. Za vysokou kvalitou našich kurzov si pevne stojíme a Vaša spokojnosť je u nás na prvom mieste.

o prihlásenie sa na kurz Formel Q – Konkret a Spôsobilosť.o prihlásenie sa na kurz Formel Q – Kvalifikačný program nové diely Integrál (QPNI).o prihlásenie sa na kurz Vedenie auditu dokumentácie D/TLD.o prihlásenie sa na kurz Vykonávanie samoauditov podľa požiadaviek Formel Q.o prihlásenie sa na kurz BeOn.o prihlásenie sa na kurz Analýza chybných dielov z prevádzky.o prihlásenie sa na kurz KPM + 8D Report.o prihlásenie sa na kurz Vykonávanie auditu procesu podľa VDA 6.3 v praxi.o prihlásenie sa na kurz Vykonávanie auditu produktu podľa VDA 6.5 v praxi.o prihlásenie sa na kurz Implementácia vzorkovania dielov podľa VDA 2 v praxi.o prihlásenie sa na kurz Riešenie problémov metódou 8Do prihlásenie sa na kurz PSCR- Zmocnenec pre bezpečnosť a konformitu produktudostať viac informácií o kurzoch KVALITA.

*Vaše údaje budú použité iba na komunikáciu ohľadom prihlásenia sa na vyššie uvedený kurz.

alebo

Ing. Radoslava Trokšiarová radoslava.troksiarova@dualnaakademia.sk+421 904 807 024
Mgr. Milan Mackovich milan.mackovich@dualnaakademia.sk+421 903 650 252

Pravidelne školíme aj pre tieto spokojné firmy

vw
slovnaft
ikea-logo-new-hero-1
porsche-logo-2100x1100
Faurecia
jaguar-lr

Na všetky naše kurzy poskytujeme záruku spokojnosti a záruku vrátenia peňazí. Pri prezenčných kurzoch, ak sa Vám kurz nebude z akéhokoľvek dôvodu páčiť, máte možnosť počas prvého dňa kurzu  požiadať o vrátenie peňazí. Bezpodmienečne Vašej požiadavke vyhovieme.

review2

92%+ absolventov odporúča naše kurzy

guarantee2

100% garancia spokojnosti a vrátenia peňazí

control-panel2

Za posledné 3 roky sme investovali 4,9 milióna € do zariadenia a priestorov

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019