Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

KVALITA

KVALITA

JEDNODUCHO A PRAKTICKY

Školenia pre zamestnancov automobilového priemyslu

z oddelení kvality, nákupu, vývoja, výroby a reklamácií.

Formel Q – Konkret a Spôsobilosť

Formel Q – Kvalifikačný program nové diely Integrál (QPNI)

Vedenie auditu dokumentácie D/TLD

Vykonávanie samoauditov podľa požiadaviek Formel Q

BeOn

Analýza chybných dielov z prevádzky

KPM + 8D Report

Vykonávanie auditu procesu podľa VDA 6.3 v praxi

Vykonávanie auditu produktu podľa VDA 6.5 v praxi

Implementácia vzorkovania dielov podľa VDA 2 v praxi

Formel Q Konkret a Spôsobilosť

 • Oboznámenie sa s požiadavkami Formel Q Konkret a Formel Q spôsobilosť
 • Špecifické požiadavky jednotlivých značiek koncernu Volkswagen
 • Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia podľa Formel Q
 • Praktické príklady aplikácie v praxi

Formel Q - Kvalifikačný program nové diely Integrál (QPNI)

 • Oboznámenie sa s požiadavkami Formel Q Kvalifikačný program nové diely Integrál
 • Požiadavky, prístup a vyplňovanie QPN podľa fáz projektu (RG0 – RG7)
 • Dvojdňová produkcia a predanie projektu do série
 • Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia podľa QPNI
 • Praktické príklady aplikácie v praxi
 • Dĺžka kurzu : 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín kurzu: 07.-08.9.2020
 • Cena na 1 účastníka : 420 EUR bez DPH

Poznámka : v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 05.-06.11.2020
 • Cena na 1 účastníka : 420 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

Vedenie auditu dokumentácie D/TLD

 • Úvod do problematiky
 • Pojmy, požiadavky a špecifiká koncernu VW, Formel Q
 • Katalóg otázok D/TLD auditu
 • Vzorové vyplnenie auditu D/TLD, praktické príklady
 • Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia
 • Tipy a skúsenosti

Vykonávanie samoauditov podľa požiadaviek Formel Q

 • Úvod do problematiky
 • Pojmy, požiadavky a špecifiká koncernu VW, Formel Q
 • Vedenie samohodnotenia, cieľ, zadanie, postup, vyhodnotenie
 • Ako pracovať s dokumentom SL/ Praktické cvičenia
 • Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia
 • Tipy, skúsenosti a diskusia
 • Dĺžka kurzu : 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín kurzu: 21.-22.9.2020
 • Cena na 1 účastníka : 420 EUR bez DPH

Poznámka : v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 28.-29.9.2020
 • Cena na 1 účastníka : 420 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

BeOn (Bemusterung Online)

 • Úvod do problematiky
 • Pojmy, požiadavky a špecifiká koncernu VW
 • Užívateľské prostredie aplikácie BeOn
 • Tvorba vzorových správ, import dát a súborov
 • Práca s archívom
 • Tvorba IMDS, štruktúra, nadväznosť, zadanie IMDS
 • Tipy a skúsenosti

Analýza chybných dielov z prevádzky

 • Proces analýzy chybných dielov
 • Proces určenia technického faktora (NTF)
 • Proces riešenia problému
 • Plánovanie procesu analýz
 • Proces neustáleho zlepšovania (KVP)
 • Informovanie zákazníka
 • Rozsah: 1 deň
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 05.10.2020
 • Cena na 1 účastníka : 250 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 1 deň
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 06.10.2020
 • Cena na 1 účastníka : 250 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

KPM + 8D

 • Príprava a zadávanie podkladov do KPM
 • Časové riadenie KPM
 • Analýzy a opatrenia
 • Metóda 8D, postupnosť, obsah, spätná väzba opatrení
 • Praktické príklady aplikácie v praxi

Vykonávanie auditu procesu podľa VDA 6.3 v praxi

 • Plánovanie auditov – vstupy, požiadavky, ciele
 • Metodika vedenia auditu so zohľadnením požiadaviek OEM (Original Equipment Manufacturer)
 • Využitie v praxi – skrátený audit
 • Postupy vedenia auditu, uplatnenie v praxi
 • Zodpovednosť managementu na výsledkoch auditov
 • Prípadové štúdie
 • Workshopy a nácvik aplikácie v praxi
 • Rozsah: 1 deň
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 19.10.2020
 • Cena na 1 účastníka : 250 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 20.- 21.10.2020
 • Cena na 1 účastníka : 390 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

Vykonávanie auditu produktu podľa VDA 6.5 v praxi

(nelicencovaný kurz)

 • Príprava a plánovanie auditov produktu
 • Metodika vedenia a indikácia potenciálu nezhody
 • Postupy, metódy vykonávania auditu
 • Detekcia nezhôd, stanovenie klasifikácie závad
 • Priebeh a simulácia auditu
 • Prípadové štúdie
 • Workshopy a nácvik aplikácie v praxi

Implementácia vzorkovania dielov podľa VDA 2 v praxi

(nelicencovaný kurz) 

 • Prehľad a súvislosti medzi príslušnými normami
 • Štruktúra 5. vydania VDA 2
 • Postup PPF, vzorkovanie, plánovanie a odsúhlasenie PPF, iniciačná matica, stupne predloženia, rozhodnutie o uvoľnení
 • Ošetrenie rizík v projekte PPF
 • Základné požiadavky na dokumentáciu
 • Prípadové štúdie, workshopy a nácvik aplikácie v praxi
 • Rozsah: 1 deň
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 26.10.2020
 • Cena na 1 účastníka : 230 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 22.-23. 10. 2020 a 2.-3.11. 2020
 • Cena na 1 účastníka: 390 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

AKCIOVÁ PONUKA

Pri účasti 2 a viacerých účastníkov 

z jednej spoločnosti

 Vám poskytneme zľavu 5%

WordPress Theme built by Shufflehound. Všetky práva vyhradené © Duálna Akadémia 2019