Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.
Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s našími Podmienkami ochrany osobných údajov.

KVALITA

KVALITA

JEDNODUCHO A PRAKTICKY

Školenia pre zamestnancov automobilového priemyslu

z oddelení kvality, nákupu, vývoja, výroby a reklamácií.

Formel Q – Konkret a Spôsobilosť

Formel Q – Kvalifikačný program nové diely Integrál (QPNI)

Vedenie auditu dokumentácie D/TLD

Vykonávanie samoauditov podľa požiadaviek Formel Q

BeOn

Analýza chybných dielov z prevádzky

KPM + 8D Report

VDA 6.3 Audit procesu

VDA 6.5 Audit produktu

Formel Q Konkret a Spôsobilosť

 • Oboznámenie sa s požiadavkami Formel Q Konkret a Formel Q spôsobilosť
 • Špecifické požiadavky jednotlivých značiek koncernu Volkswagen
 • Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia podľa Formel Q
 • Praktické príklady aplikácie v praxi

Formel Q - Kvalifikačný program nové diely Integrál (QPNI)

 • Oboznámenie sa s požiadavkami Formel Q Kvalifikačný program nové diely Integrál
 • Požiadavky, prístup a vyplňovanie QPN podľa fáz projektu (RG0 – RG7)
 • Dvojdňová produkcia a predanie projektu do série
 • Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia podľa QPNI
 • Praktické príklady aplikácie v praxi
 • Dĺžka kurzu : 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín kurzu: 01.-2.10.2019
 • Cena na 1 účastníka : 420 EUR bez DPH

Poznámka : v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 21.-22.10.2019
 • Cena na 1 účastníka : 420 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

Vedenie auditu dokumentácie D/TLD

 • Úvod do problematiky
 • Pojmy, požiadavky a špecifiká koncernu VW, Formel Q
 • Katalóg otázok D/TLD auditu
 • Vzorové vyplnenie auditu D/TLD, praktické príklady
 • Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia
 • Tipy a skúsenosti

Vykonávanie samoauditov podľa požiadaviek Formel Q

 • Úvod do problematiky
 • Pojmy, požiadavky a špecifiká koncernu VW, Formel Q
 • Vedenie samohodnotenia, cieľ, zadanie, postup, vyhodnotenie
 • Ako pracovať s dokumentom SL/ Praktické cvičenia
 • Požiadavky na organizáciu a jednotlivé oddelenia
 • Tipy, skúsenosti a diskusia
 • Dĺžka kurzu : 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín kurzu: 25.-26.9.2019
 • Cena na 1 účastníka : 420 EUR bez DPH

Poznámka : v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 23.-24.09.2019
 • Cena na 1 účastníka : 420 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

BeOn (Bemusterung Online)

 • Úvod do problematiky
 • Pojmy, požiadavky a špecifiká koncernu VW
 • Užívateľské prostredie aplikácie BeOn
 • Tvorba vzorových správ, import dát a súborov
 • Práca s archívom
 • Tvorba IMDS, štruktúra, nadväznosť, zadanie IMDS
 • Tipy a skúsenosti

Analýza chybných dielov z prevádzky

 • Proces analýzy chybných dielov
 • Proces určenia technického faktora (NTF)
 • Proces riešenia problému
 • Plánovanie procesu analýz
 • Proces neustáleho zlepšovania (KVP)
 • Informovanie zákazníka
 • Rozsah: 1 deň
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 11.11.2019
 • Cena na 1 účastníka : 250 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 1 deň
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 03.10.2019
 • Cena na 1 účastníka : 250 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

KPM + 8D

 • Príprava a zadávanie podkladov do KPM
 • Časové riadenie KPM
 • Analýzy a opatrenia
 • Metóda 8D, postupnosť, obsah, spätná väzba opatrení
 • Praktické príklady aplikácie v praxi

VDA 6.3 Audit procesu

 • Plánovanie auditov – vstupy, požiadavky, ciele
 • Metodika vedenia auditu so zohľadnením požiadaviek OEM (Original Equipment Manufacturer)
 • Využitie v praxi – skrátený audit
 • Postupy vedenia auditu, uplatnenie v praxi
 • Zodpovednosť managementu na výsledkoch auditov
 • Prípadové štúdie
 • Workshopy a nácvik aplikácie v praxi
 • Rozsah: 1 deň
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 12.11.2019
 • Cena na 1 účastníka : 250 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

 • Rozsah: 2 dni
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 16.-17.9.2019
 • Cena na 1 účastníka : 390 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

VDA 6.5 Audit procesu

 • Príprava a plánovanie auditov produktu
 • Metodika vedenia a indikácia potenciálu nezhody
 • Postupy, metódy vykonávania auditu
 • Detekcia nezhôd, stanovenie klasifikácie závad
 • Priebeh a simulácia auditu
 • Prípadové štúdie
 • Workshopy a nácvik aplikácie v praxi
 • Rozsah: 1 deň
 • Maximálny počet účastníkov: 10
 • Termín: 18.9.2019
 • Cena na 1 účastníka : 230 EUR bez DPH

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obed

AKCIOVÁ PONUKA

Pri účasti 2 a viacerých účastníkov 

z jednej spoločnosti

 Vám poskytneme zľavu 5%